A családi állapot és a férfi vezetői szerepek kapcsolatának a vizsgálata

Main Article Content

Kőműves Zsolt
Szabó Szilvia
Szabó-Szentgróti Gábor
Hollósy-Vadász Gábor

Absztrakt

Jelen tanulmányunk egy korábbi cikkünk (Kőműves et al., 2022) folytatása. Ebben a publikációban a családi állapot és a férfi vezetői szerepek kapcsolatát vizsgáljuk. A kutatási kérdésünk: a családi állapot alapján a férfi vezetők vajon különböznek-e a vezetői szerepeik megítélésében? A mintavétel hólabda módszerrel történt, a válaszadók száma 212 fő, így a minta nem tekinthető reprezentatívnak, a levont következtetések nem generalizálhatóak, csak az adott mintán tekinthetők validnak. Kutatási kérdéseink igazolásához ANOVA-t, LSD post hoc tesztet és Khínégyzet próbát alkalmaztunk. A vizsgálati kérdésünkre a válasz, hogy a férfi vezetők a családi állapot függvényében különböznek a vezetői szerepeik megítélésében. A kérdések verifikálása alapján kijelenthetjük, hogy: a családi állapot meghatározza, hogy a válaszadók mely vezetői tényezőket tartják fontosnak a vezetői sikeresség megítélése tekintetében. A családi állapot alapján a válaszadók eltérően ítélik meg a családi élet és a sikeres vezetői szerep összeegyeztethetőségét. A kutatómunkát a jövőben szeretnénk folytatni annak a vizsgálatával, hogy a férfiak és a nők esetében a családi állapot eltérően hat-e a vezetési szerepekkel kapcsolatos attitűdökre.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Kőműves, Zsolt, Szilvia Szabó, Gábor Szabó-Szentgróti, és Gábor Hollósy-Vadász. 2022. „A családi állapot és a férfi vezetői Szerepek kapcsolatának a vizsgálata”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 17 (1-2):29-39. https://doi.org/10.14232/jtgf.2022.1-2.29-39.
Rovat
Fenntarthatóság, vezetői szerepek és fogyasztói szokások