Értéklánc-modell az Ipar 4.0 korszakában

Main Article Content

Horváth Ádám Béla

Absztrakt

Az Ipar 4.0 körébe tartozó megoldások alapjaiban alakították át a gazdálkodó szervezetek értékteremtő folyamatait. Azzal, hogy lehetségessé vált az informatikai folyamatok, és ezáltal az automatizált nagypontosságú adatgyűjtés, valamit a központosított és/vagy autonóm vezérlés úgynevezett cyber-fizikai rendszerek jöttek létre, ahol a reálgazdasági és informatikai (részben virtuális) folyamatok integrált és egymástól el nem választható egységet alkotnak. A kvalitatív (elméleti) kutatásomban áttekintem az a közelmúlt gazdaságilag releváns informatikai fejlődésének főbb és Porter-féle értékláncra alapozva megvizsgálom, hogy ezen eredmények a gazdálkodó szervezetek életében milyen változásokat indukáltak. A kvalitatív kutatásom eredménye a Porter-féle értékláncmodellnek egy olyan módosított változata, amelynek keretében egységesen értékelhetőek az IPAR 3.0 és az IPAR 4.0 körébe tartozó technológiákat rendszeresítő gazdálkodó szervezetek működése, és várhatóan alkalmazható lesz az IPAR 5.0 korszakában is.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Horváth, Ádám Béla. 2023. „Értéklánc-Modell Az Ipar 4.0 korszakában”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 18 (1-2):57-72. https://doi.org/10.14232/jtgf.2023.1-2.57-72.
Rovat
Versenyképesség és fenntartható értékteremtés

Hivatkozások

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Alawamleh, M., Ismail, L. B., Mazzawi, R. (2018): Value chain and supply chain: which is more impacted by ERP systems? International Journal Services and Operations Management, 30 (4): 405–418.

Alexy, M., Haidegger, T. (2022):Precision Solutions in Livestock Farming–feasibility and applicability of digital data collection. In: 2022 IEEE 10th Jubilee International Conference on Computational Cybernetics and Cyber-Medical Systems (ICCC), 233–238

Budai E. (2002): A tevékenységirányítás és a számvitel kapcsolódási pontjai. Vezetéstudomány, 33 (7-8): 85–93.

Budai E., Gazdag L. (2008): Az emberi tőke mint vállalati erőforrás (12/6) In: Véry, Z. (szerk.): Controllingtrendek: A sikeres vállalatirányítás gyakorlata. Raabe Kiadó, Budapest. 1–28.

Conrady, R., Fichert, F., Sterzenbach, R. (2013): Luftverkehr - Betriebswirtschaftliches Lehr- und Handbuch. Oldenburg Verlag, München.

Cruz, M. G, Peters, G. W., Shevchenko, P. V. (2015): Fundamental Aspects of Operational Risk and Insurance Analytics: A Handbook of Operational Risk. Wiley, Hoboken, NJ.

Dayioğlu, M. A., Türket, U. (2021): Digital Transformation for Sustainable Future - Agriculture 4.0: A review. Journal of Agricultural Sciences, 27 (4): 373–399. https://doi.org/10.15832/ankutbd.986431

Eisingerné Balassa, B., Rámháp, Sz. (2020): Innováció fejlesztési módszerek a kis- és középvállalkozások számára az ipar 4.0 trendjei/elvárása alapján. In: Csiszárik-Kocsir, Á., Varga, J. (szerk.): Vállalkozásfejlesztés a XXI. században X./1. : A szervezetek reakciója és válaszai a jelen kor üzleti kihívásaira. Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar, Budapest. 93–115.

Farooqui, R., Dhusia, K. D. (2011): A comparative study of CRM and e-CRM technologies. Indian Journal of Computer Science and Engineering, 2 (4): 624–627.

Issaa, A., Hatiboglua, B., Bildsteina, A., Bauernhansla, T. (2018): Industrie 4.0 roadmap: Framework for digital transformation based on the concepts of capability maturity and alignment. Procedia CIRP, 81:1113–1118. https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.03.151

Kehoe, K., Mateer, J. (2015): The Impact of Digital Technology on the Distribution Value Chain Model of Independent Feature Films in the UK. International Journal on Media Management, (17) 2: 93–108. https://doi.org/10.1080/14241277.2015.1055533

Kemendi, Á., Michelberger, P., Mesjasz-Lech, A. (2022): Industry 4.0 and 5.0 – organizational and competency challenges of enterprises. Polish Journal Of Management Studies, (26) 2: 209–232.

Kollmann, T. (2019): E-Business. Grundlagen elektronischer Geschäftsprozesse in der Digitalen Wirtschaft 9 Auflage. SpringerGabler Verlag, Wiesbaden.

Kotler, P., Keller, K. L. (2006): Marketingmenedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest:

Kumaran, S., Kurian, J. (2019): The Role of Industry 4.0 as a Driver to Sustainable Development Goals - A Critical Review. The Management Quest, 2 (2).

Li, G., Yang, H., Sun, L., Sohal A. S. (2009): The impact of IT implementation on supply chain integration and performance. International Journal of Production Economics, 120 (1): 125–138. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2008.07.017

Machado, C. G., Winroth, M., Carlsson, D., Almström, P., Centerholt, V., Hallin, M. (2019): Industry 4.0 readiness in manufacturing companies: challenges and enablers towards increased digitalization. Procedia CIRP, 72: 973–978. https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.03.262

Maisiri, W., Darwish, H., Van Dyk, L. (2019): An investigation of Industry 4.0 skills requirements. South African Journal of Industrial Engineering, 30 (3): 90–105. https://doi.org/10.7166/30-3-2230

Masood, T., Sonntag, P. (2020). Industry 4.0: Adoption challenges and benefits for SMEs. Computers in Industry, 121:103261. https://doi.org/10.1016/j.compind.2020.103

Masood, T., Sonntag, P. (2020). Industry 4.0: Adoption challenges and benefits for SMEs. Computers in Industry, 121:103261. https://doi.org/10.1016/j.compind.2020.103

Meier, A., Stormer, H. (2012): eBusiness & eCommerce Management der digitalen Wertschöpfungskette 3. Auflage. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.

Miao, Z. (2021): Digital economy value chain: concept, model structure, and mechanism. Applied Economics, 53 (37): 4342–4357. https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1899121

Mittal, S., Khan, M. A., Romero, D., Wuest, T. (2018): A critical review of smart manufacturing & Industry 4.0 maturity models: Implications for small and medium-sized enterprises (SMEs). Journal of Manufacturing Systems, 49: 194–214. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.10.005

Müller, F., Jaeger, D., Hanewinkel, M. (2019): Digitization in wood supply – A review on how Industry 4.0 will change the forest value chain. Computers and Electronics in Agriculture, 162: 206–218. https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.04.002

Nagy J. (2017): Az ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra. Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet, No. 167.

Nick G., Beregi R., Domián K., Mezgár I., Nacsa J., Smejkál P., Szalavetz A., Szaller Á., Várgedő T. (2021): Ipar 4.0 érettségi felmérés kérdőíves módszertana. Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség, Budapest.

Orova, L. (2006): Az innováció elterjedésének modellezése. Marketing & Menedzsment, 2006 (2-3): 18–31.

Paré, G., Kitsiou, S. (2016): Methods for Literature Reviews in: Lau, F., Craig Kuziemsky, C. (szerk): Handbook of eHealth Evaluation: An Evidence-based Approach. University of Victoria, Victoria. 157–180.

Pérez-Lara, M., Saucedo-Martínez, J. A., Marmolejo-Saucedo, J .A., Salais-Fierro T. E., Vasant, P. (2020): Vertical and horizontal integration systems in Industry 4.0. Wireless Network, 26: 4767–4775. https://doi.org/10.1007/s11276-018-1873-2

Porter, M. E. (1985): Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York, NY.

Porter, M. E. (2001): The Value Chain and Competitive Advantage in Barnes, D. (szerk): Understanding Business: Processes. New York, NY, USA: Routledge. 50–66.

Rajnai, Z., Kocsis, I. (2018): Assessing industry 4.0 readiness of enterprises. In: 2018 IEEE 16th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI). Kosice and Herlany, Slovakia. 225–230. https://doi.org/10.1109/SAMI.2018.8324844

Rosales, R. M., Pomeroy, R., Calabio I. J., Batong, M., Cedo, K., Escara, N., Facunla, V., Gulayan, A., Narvadez, M.,, Sarahadil, M., Sobrevega M. A. (2017): Value chain analysis and small-scale fisheries management. Marine Policy, 83: 11–17. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.05.023

Santos, R. C., Martinho, J. L. (2020): An Industry 4.0 maturity model proposal. Journal of Manufacturing Technology Management, 31 (5): 1023–1043. https://doi.org/10.1108/JMTM-09-2018-0284

Schumacher, A., Nemeth, T., Sihn, W. (2019): Roadmapping towards industrial digitalization based on an Industry 4.0 maturity model for manufacturing enterprises. Procedia CIRPS, 79: 409–414. https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.02.110

Scott, S. V., Zachariadis, M. (2012): Origins and development of SWIFT, 1973–2009. Business History, 54 (3): 462–482.

Selig, G. J. (2016): IT Governance-An Integrated Framework and Roadmap: How to Plan, Deploy and Sustain for Improved Effectiveness. Journal of International Technology and Information Management, 25 (4): 55–76. https://doi.org/10.58729/1941-6679.1252

Seth, A., Aggarwal, H., Singla, A. R. (2013): Framework for business values chain activities using SOA and cloud. International Journal of Information Technology, Communications and Convergence, 2 (4): 281. https://doi.org/10.1504/ijitcc.2013.059408

Tick, A. (2023): Industry 4.0 narratives through the eyes of SMEs in V4 countries, Serbia and Bulgaria. Acta Polytechnica Hungarica, 20 (2): 83–104. https://doi.org/10.12700/APH.20.2.2023.2.5

Wagner, T, Herrmann, C., Thiede, S. (2017): Industry 4.0 Impacts on Lean Production Systems. Procedia CIRP, 63: 125–131. https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.02.041

Yılmaz, Y., Bititci, U. S. (2006): Performance measurement in tourism: a value chain model. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18 (4): 341–349. https://doi.org/10.1108/09596110610665348

Zakoldaev D. A., Shukalov A.V., Zharinov I. O. (2020): From industry 3.0 to industry 4.0: production modernisation and creation of innovative digital companies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 560 (1):012206. https://doi.org/10.1088/1757-899X/560/1/012206

Zhou, K., Liu, T., Zhou, L. (2015): Industry 4.0: Towards future industrial opportunities and challenges In: Tang, Z. (szerk.): 12th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, IEEE, Piscataway, NJ. 2147–2152. https://doi.org/10.1109/FSKD.2015.7382284