Statistical Analysis of the Hydrological and Hydrometeorological Characteristics of the Upper Tisza Basin

Main Article Content

Péter Czomba
Róbert Vass
Zoltán Túri

Abstract

Tisza is the largest water base in the eastern part of Szabolcs-Szatmár-Bereg County, in north-eastern Hungary, and its indirect use is mainly associated with agriculture. Our work investigates the hypothesis that decrease in water levels and water discharges of the Upper Tisza in recent decades, together with the incision of the riverbed and the precipitation falling in the area, have an impact on the groundwater level of the Szatmár-Bereg Plain. In our study, data from three water gauges located between the settlements of Tiszaújlak and Vásárosnamény and data from groundwater level monitoring wells (MW) and Hydrometeorological (HMS) stations on the Szatmár-Bereg Plain were compared using statistical methods in Past 4.11 software. The aim of the current study was to identify the strategic steps that need to be taken by the organisations responsible for water management in the Upper Tisza basin in the light of the changes in hydrological, hydrometeorological, and meteorological factors. To ensure that the region has sufficient water supplies for the next decade, appropriate water management and agricultural strategies could be the solution.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Czomba, Péter, Róbert Vass, and Zoltán Krisztián Túri. 2023. “Statistical Analysis of the Hydrological and Hydrometeorological Characteristics of the Upper Tisza Basin”. Journal of Environmental Geography 16 (1-4):133-39. https://doi.org/10.14232/jengeo-2023-44753.
Section
Articles
Author Biographies

Péter Czomba, University of Debrecen

Department of Geography and Geoinformatics

Róbert Vass, University of Nyíregyháza

Institute of Tourism and Geography

Zoltán Túri, University of Debrecen

Department of Geography and Geoinformatics

References

Borsy, Z. 1969. Felső-Tiszavidék. In: Pécsi, M. (ed.) A Tiszai Alföld. Akadémiai Kiadó, Budapest, 27–66.

Brunner, P., Cook, P.G., Simmons, C.T. 2009(a). Hydrogeologic controls on disconnection between surface water and groundwater. Water Resources Research 45, W01422, DOI: https://doi.org/10.1029/2008WR006953

Brunner, P., Simmons, C.T., Cook, P.G. 2009(b). Spatial and temporal aspects of the transition from connection to disconnection between rivers, lakes and groundwater. Journal of Hydrology 376, 159–169. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.jhydrol.2009.07.023

Csorba, P. 2021. Magyarország Kistájai (Microregions of Hungary); Meridián Táj- és Környezetföldrajzi Alapítvány, Debrecen, Hungary, 409 p., ISBN 978-963-89712-4-1 Online available at http://real.mtak.hu/121126

Csordás, L., Lóki, J. 1989. A talajvízszint változásának vizsgálata a Nagykunságban és a Hajdúságban. Alföldi Tanulmányok, 47–65.

Fistikoglu, O., Gunduz, O., Simsek, C. 2016. The Correlation Between Statistically Downscaled Precipitation Data and GWL Records in North-Western Turkey. Water Resour. Manag. 30, 5625–5635. DOI: https://doi.org/10.1007/s11269-016-1313-y

Grafton, R.Q., Hussey, K. 2011. Water resources, Planning and Management, Cambridge University Press, 767 p. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511974304

Hammer, Ø., Harper, D.A.T., Ryan, P.D. 2001. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4–9. Online available at http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm

Juhász, J. 1987. Hidrogeológia. Akadémiai Kiadó, 971 p.

Károlyi, Z. 1960. A Tisza mederváltozásai. Különös tekintettel az árvízvédelemre. Budapest, 102 p.

Kuti, L. 1988. A talajvíz helyzetének és mozgásának vizsgálata Mohács sziget és Bodrogköz területén. MÁFI. Ásványi nyersanyagkutatási és Alkalmazott földtani Fõosztály. Agrogeológiai Osztály.

Négyesi, G. 2006. Karcag talajvízszintjének időbeli változása, In: Szabó, J. (ed.) Földrajzi tanulmányok Lóki József 60. születésnapja alkalmából, Debrecen, Magyarország: Kossuth Egyetemi Kiadó, 157–171. Online available at https://geo.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/loki_kotet_60_0.pdf

Putarich, Ivánszky, V. 2006. Hidrológia. VERZAL, Újvidék, 299 p.

Rónai, A. 1961. A Tisza talajvíztérképe., Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest 112 p. Online available at https://mek.oszk.hu/20200/20234/20234.pdf

Tarnóy, A. 1992. A Tisza vízgyűjtő területének hidrológiai viszonyai. In: A Tisza és az önkormányzatok (1), 31–53. Online available at http://acta.bibl.u-szeged.hu/63898/

Timár, G. 2003. Földtani folyamatok hatása a Tisza medermorfológiájára. PhD értekezés, Eötvös Lóránd Tudományegyem, 12–88. Online available at http://sas2.elte.hu/tg/tiszageo.pdf

Virág, M., Siskáné Szilasi, B., Szűcs, P., Völgyesi, I. 2014. A Felső-Tisza-vidék hidrogeológiai viszonyainak pontosítása. Clarification of the hydrogeological conditions in the Upper Tisza Region. Földtani Közlöny 144(1), 445–468. https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/2066/1375

VKKI 2010. A Duna vízgyűjtő magyarországi része Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Budapest, 75–79.

Winter, T.C., Harvey, J.W., Franke, O.L., Alley, W.M., 1998. Groundwater and surface water, a single resource. USGS Circular 1139. DOI: https://doi.org/10.3133/cir1139

Woessner, W.W., 2000. Stream and fluvial plain groundwater interactions: rescaling hydrogeologic thought. Ground Water 38(3), 423–429. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-6584.2000.tb00228.x