(1)
Dobai, A. Budapest Felekezeti Tereinek Posztszocialista változásai különös Tekintettel új Hitek és meggyőződések megjelenésére: POST-SOCIALIST CHANGES IN THE DENOMINATIONAL SPACES OF BUDAPEST, WITH SPECIAL REGARD TO THE EMERGENCE OF NEW BELIEFS AND CONVICTIONS. ke 2021, 12, 89-101.