Felelős kiadó
Héderné Dr. Berta Edina
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Dékán

Felelős szerkesztő
Dr. Nagy-Grócz Gábor
Tudományos Bizottság Elnöke

Szerkesztőbizottság
Babarci Ágnes

Dr. Domján Andrea

Dr. Papp László

Dr. Piczil Márta

Dr. Pogány Magdolna

Tóth Renáta
Szilágyi Levente

 

Szerkesztő
Buza Nóra