Felelős kiadó
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Kiadó székhelye
6726 Szeged, Temesvári krt. 31.

Felelős kiadó személy
Prof. Dr. Tóth-Molnár Edit

Felelős szerkesztő
Dr. Nagy-Grócz Gábor

Szerkesztőbizottság
Biró Edit Magdolna
Dr. Domján Andrea
Dr. Nagyné Dr. Eördegh Gabriella
Oláh Mónika
Dr. Pogány Magdolna
Sánta Tamás
Szilágyi Levente

Technikai szerkesztő
Kisföldi Diána

ISSN 2060-3142 (Nyomtatott)
ISSN 2676-9921 (Online)