Ápolás hivatástudatból : az ápolás és orvoslás történetének összefüggésében

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

László Papp

Absztrakt

Összefoglalás :
Bevezetés Az ápolás hivatástörténeti vizsgálata lényeges részét képezi az ápolás
fejlődésével foglalkozó kutatásoknak. A szakma önazonosságát elősegíti, ha tisztán
látunk a múltunkban és elemezzük azokat a hatásokat, melyek az ápolás jelenlegi
helyzetéhez hozzájárultak. A történetiség alapját a medikális szakmák
hivatásmitológiájával való összevetés módszerével célszerű vizsgálni, fenntartva
ezzel a kölcsönös egymásrahatás lehetőségének nyomon követését.
Célkitűzés A szakma jelenében zajló folyamatok eredetének feltárása az ápolás
hivatástörténeti vizsgálatával
Módszer Dokumentumelemzés, összefüggések elemzése.
Eredmények Az ápolási tevékenység több ezer éves múlttal rendelkezik, azonban
önálló hivatásként csupán néhány száz éves történetre tekint vissza. Az
egészségügyi szakmákban az orvoslás dominanciája volt jellemző egészen a XX.
század fordulójáig; amelytől kezdődően a paramedikális szakmák fejlődése egy,
saját ismeretanyaggal rendelkező ápolástudomány kialakulását indította el.
Következtetések Az ápolás, mint hivatás elemzése a szakma öntudatra
ébredésének egyik lényeges összetevője, és annak tapasztalatai bevonhatók a
professzió további építésébe.

Summary : Introduction: Examining the vocational history of the nursing professional is a
vital part of research works which are attended to the history of nursing. When we
are thoroughly enlightened upon our past and analizing the influences of the from
that time, which are causing the present situation, it helps to find the nursing
professional’s self-indentity. We can examine the basics of the nursing’s history
with comparison with the medical-related professionals like medical attendance.
With this method, we can also analyze the interference between the vocational
history of the medical attendance and the nursing professional.
Objective: To analyze the nursing’s vocational history, and to find answers to
processes running in the professional’s present.
Method: Analyzing documents, examining the correlations.
Results: The nursing professional has existed about few thousand years, but from a
vocational historical view, it has only about one hundred year past. In the history of
the medical professionals, the medical attendance dominated to the turn of the XX.
century, when the evolution of paramedical studies caused the development of an
independent nursing science.
Conclusion: Analysis of the nursing’s vocational history is a vital part of the
nurse’s self-indentity, and its experiences can help to build the profession.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Papp, László. 2006. „Ápolás hivatástudatból : Az ápolás és orvoslás történetének összefüggésében”. Acta Sana 1 (1):19-25. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/actasana/article/view/18371.
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek