A védőnői tevékenység lehetősége a posztnatális depresszió prevenciójában

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sarolta Csatordai

Absztrakt

Összefoglalás :
A női élet egyes ciklusai kifejezett vulnerábilis időszakot jelentenek depresszió
tekintetében. A posztnatális depresszió, mint specifikus gyermekágyi pszichiátriai
zavar az 1800-as évek közepe óta ismert. Elkülönítendő a „maternity blues"
hormonális hatáson nyugvó tünetegyüttestől és a gyermekágyi pszichózistól is.
Általános jellemzője a hangulati labilitás, reményvesztettség, tehetetlenség,
elégtelenség érzése. Előfordulási gyakorisága a nemzetközi vizsgálatok szerint 10-
15%-ra becsülhető. A kérdéskör hazai elemzői szerint ez az arány magasabbnak
bizonyul. Súlyos következményei miatt (önértékelési zavar, bűntudat, késleltetett
anya-gyermek közötti kötődés, házassági feszültség stb.), a peripartum időszak
zavarainak terápiájában lényeges szempont lehet a prevenció.
Kutatási célunk a posztpartum depresszióra való vulnerábilitás kimutatását szolgáló
Leverton-féle kérdőív alkalmazásával a kórkép tüneteinek felderítése a terhesség
alatt, a „sebezhető" terhesek körében végzett pszichoterápiás
csoportfoglalkozásokkal a betegség előfordulási gyakoriságának csökkentése, a
megelőzés módszerének kidolgozása és a védőnői gyakorlatba történő beépítése.
A vizsgálatot 2001-2003 között Magyarország déli régiójának 4 megyéjében 680
fős mintán, a terhesség kezdetén, majd a gyermekágyas időszakban megismételve
végeztük, Leverton-féle (önkitöltéses, anonim) interjúlapot használva, amely a
posztnatális depresszió előrejelzését szolgálja. Kiértékeléskor a komoly tünetekre
jellemző válasz 2 pontot, az enyhébbeké 1 pontot, a negatív válasz 0 pontot ér. Az
elérhető maximális pontszám 48 lehet. Az ajánlott séma szerint a 10 pont feletti
értékek vulnerábilitást jeleznek. Körünkben végzett csoportterápia alkalmazásával,
a kórkép kifejlett esetei számának csökkenését reméljük.
Előzetes eredményeink szerint a máterek több mint fele terhessége során érintett a
depressziós alaphangulat tüneteit illetően.
Súlyos szomatikus tünetek viszonylag kis számban fordultak elő, viszont a vizsgált
terhesek magas aránya érzi néha - vagy gyakran - nagymértékben fáradtnak magát.
Vizsgálatunkban 570 (83%) várandós anya került a 10 pont feletti értéket mutató
vulnerábilis csoportba, terhességének első vagy második trimeszterében történt
tesztelését követően. A gyermekágyas időszak végén megismételve a Leverton-féle
kérdőív felvételét, 13%-kal csökkent a vulnerábilitás mértéke, anélkül, hogy
pszichoterápiás beavatkozás történt volna.
A lehetséges prevenció bázisaként a jövőben, az első trimeszter felvételét követő ,
kiértékelés alapján vulnerábilisnak bizonyult gravidák számára 4x3 órás
időtartamú, pszichoterápiás effektussal bíró csoportfoglalkozások keretében történő
oktató jellegű üléseket ajánlunk fel, melyet pszichiáter és mentálhigiénés védőnő
vezet.
Várakozásaink szerint - kontrollcsoportot is vizsgálva - a szisztematikus szülésre
valamint anyaszerepre felkészítés alkalmával a vulnerábilitás előfordulása
jelentősen mérsékelhető a gravidák körében.
A nők 10-20%-a szenved szülés utáni depresszióban, amely 2 héttől 1 évig is
eltarthat. A posztnatális depresszió külföldi előfordulási adatai azt jelzik, hogy a védőnők gyakran találkoznak ezzel az állapottal a fiatal anyákkal végzett munkájuk
során, mégis a szakemberek többször félreértelmezik, nem ismerik fel vagy nem
veszik időben észre. Tehát megkülönböztetett figyelmet érdemel a szorongás
okozta szomatikus és pszichés tünetek perinatális időszakban történő, védőnők
általi korai kiszűrése. Ez tudná tevőlegesen előmozdítani a megfelelő és hatékony
terapeutikus beavatkozást. Ilyen eszköz a Leverton-teszt, amely a terhesség, szülés
és szülést követő időszak követésére alkalmas, különös tekintettel a korai anyagyermek
kapcsolatot befolyásoló történések monitorizálását célozva.

Summary : Individual terms of the women life imply decided vulnerable period with regard to
depression. Postnatal depression (PND) is a depressive illness, that has known
specific puerperium psychiatric disorder since the middle of 19th century. It need to
separate the „maternity blues" and the postnatal psychosis. The „maternity blues"
may be down to changes in hormone levels that happen after the birth. General
traits of the postnatal depression are conscious of the emotional lability, hopeless,
disability and dissatisfaction. According to international investigation, it have the
relative incidence about 10-15 per cent. Accordingly the national analysts, this
proportion is higher, than above mentioned. Prevention may be substantial respect
in the therapy of peripartum period for serious consequences (self-estimate
disorder, guilt, delayed mother-and-child raillery, poor marital relationship).
The aim of our investigation, the signs of aspect are solved during the pregnancy
by the Leverton Questionnaire (LQ), that is demonstrated inclination to postpartum
depression; and the relative incidence of postpartum depression is reduced by the
psychotherapeutin group discussion for „vulnerable" pregnant women; the
prevention procedure is treated, and is planted to the health visitor practice.
The investigation has accompished in the 4 counties of the south region of Hungary
between 2001-2003. We have taken samples of 680 participants in the beginning of
the pregnancy, then have repeated during puerperal period. The Leverton
Questionnaire (selfworthy test, amonim) has been used to predict the postnatal
depression. The feature responses of the serious symptoms has been worth 2 points,
ligther symptoms 1 point, and negative response 0 point. The attainable maximal
score may be 48 points. According to advised pattern, values show vulnerability
above 10 points. We hope the mature cases of the aspect will reduce by group
therapy.
Accordingly our previous results, maters concerned more than half for depression
mood.
The serious somatic symptoms occur relatively rare, but the investigated pregnants
often felt to great extent tired.
In our investigation 570 (83 %) pregnant women get to vulnerable group, that
showed above 10 points during first and second trimester of the pregnancy. We
repeated Leverton Questionnaire in the end of the puerperal period, without so
much as psychotherapy intervention would happen.
In future, we will suggest that instructional meetings for vulnerable gravids in the
scope of 4-5 hours group discussion according to first trimester results.
Psychiatrists and methal health visitors will conduct these meetings.
According to our expectations vulnerability occur to reduce with prepare gravids
for child-birth and mother role, that also investigated the control group.
10-20 per cent of the women suffer postnatal depression, that continued from 2
weeks to 1 year. In foreign postnatal depression data show that health visitors often
experience this stage during the work,but they often misunderstand, not recognize or not perceive in time the postnatal depression. For this reason health visitor need
to distinguished attention the somatic and psychic symptoms of the anxiety, and it
is screened early. This can promote appropriate and efficient therapeutic
intervention. Such device is the Leverton Questionnaire, that may be observed the
terms of pregnancy, childbirth and then period. The early mother-child relationship
may be observed with Leverton Questionnaire.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Csatordai, Sarolta. 2006. „A védőnői tevékenység lehetősége a posztnatális Depresszió prevenciójában”. Acta Sana 1 (1):62-72. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/actasana/article/view/18376.
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek