A trianoni békét követően Szeged adott otthont a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József − Tudományegyetemnek, amely az 1921/22 tanévben kezdte meg első szegedi tanévét. A tudományos munka eredményeinek publikálására az egyetem nevét viselő Acta biztosított lehetőséget, a karok tanszékei tudományos csoportokat (Sectio) alkottak, minden SectiosajátActa kötetet (Tomus) jelentetett meg, a kötetek füzetekből (Fasciculus) álltak. Az anyagi és kutatási lehetőségektől függően több év füzetei összevontan is megjelenhettek, ezért az egyesTomusok gyakran nem évente, hanem több év elteltével követték egymást.

A történettudomány nem alkotott önálló Sectiot 1950 előtt, a történeti témájú dolgozatok 1924-től az Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitaris Francisco-Josephinae Sectio Philologico-Historica sorozatban jelentek meg. A Sectio Geographico-Historica 1932-ben indult, amely az előbbi sorozat mellett szintén tartalmazott történeti tartalmú tanulmányokat.

A II. világháború és az utána következő évek nem kedveztek a tudományos művek kiadásának, a kedvezőbb körülményekre évekig várni kellett, 1949-ig csak néhány tudományágnak volt lehetősége Actamegjelentetésére, majd 1955-ig lényegében szünetelt az Acta tudományágankénti kiadása. A Szegedi Tudományegyetem 1956-ban alkotta meg az Actakiadására vonatkozó szabályzatát, amely szerint a sorozat tudományágakra (Sectio) tagolódott, ennek megfelelően jött létre a Sectio Historica. A Történeti Intézet 1957-ben adta ki az első önálló Acta kötetet (Acta Universitatis Szegediensis Sectio Historica Történelem I.), majd az év végén a második kötetet, az 1961-ben megjelent hetedik kötet már Acta Historica (Acta Universitatis Szegediensis Acta Historica Tomus VII.) néven látott napvilágot. A Történeti Intézet tanszékei szerkesztették az egyes köteteket, ennek megfelelően az Acta Historicatematikus jellegű kiadvány lett.

A Szegedi Tudományegyetem 1963-ban felvette József Attila nevét, ennek megfelelően az Acta Historica tizenkettedik kötetének címlapja is megváltozott (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae), a címlap az 1999-ben megjelent Tomus CX-ig változatlan maradt. A 2000. évben megalakult a Szegedi Tudományegyetem (Universitas Scientiarum Szegediensis), ennek megfelelően az Acta Historica következő kötetének (Tomus CXI.) címlapján a Szegedi Tudományegyetem neve jelent meg (Acta Universitatis Scientiarum Szegediensis).

Az Acta Historica eddig publikált számai (CXXXVIII. és az Acta Historica Különszám) a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának digitális gyűjteményéből szabadon letölthetők (SZTE Klebelsberg Könyvtár→E-források→Contenta Repozitóriumok→Acta Historica).