Szerkesztőbizottság


Hász-Fehér Katalin (felelős szerkesztő, Szeged)
Latzkovits Miklós (Szeged)
Virág Zoltán (Szeged)
Csire Márta (Bécs)
Rudaš Jutka (Maribor)
Marko Čudić (Belgrád)
Utasi Csilla (Újvidék)
Biró Annamária (Kolozsvár)
Csehy Zoltán (Pozsony)


A szövegeket lektorálta

A tematikus összetételének megfelelően történik a lektorok felkérése, ami így számonként változik.

 

Felelős kiadó: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Irodalmi Tanszék
Kiadó székhelye: Szeged, H-6722, Egyetem u. 2–6.
Felelős kiadó személy: Hász-Fehér Katalin, Virág Zoltán
Felelős szerkesztő/Főszerkesztő: Hász-Fehér Katalin, Virág Zoltán

ISSN 0586-3708 (Nyomtatott)
ISSN 2676-9727 (Online)