Terminológiai adatbázisok mint a nyelvi korlátok áthidalásának eszközei Magyar nyelven (is) elérhető néhány terminológiai adatbázis tartalmi és szerkezeti vizsgálata

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Eszter Sermann

Absztrakt

A fordítói piac az utóbbi évtizedben rendkívüli módon kiszélesedett, a megrendelői oldal alapos, precíz munkát vár el a nyelvi közvetítőktől, a lehető legrövidebb határidő teljesítése mellett. A magas követelményeknek megfelelő fordítói munka során alapvető fontosságú a fordítások megfelelő terminológiai előkészítése, amelyet jelentősen megkönnyít és meggyorsít az online elérhető terminológiai adatbázisok használata. A terminológiai adatbázis olyan elektronikusan tárolt terminológiai adatok összessége, amely fogalomalapú szemléletet követve készült, megalkotásának előfeltétele az adott szakterület fogalmi rendszerének felvázolása. Egy vagy több szakterület terminusait és a hozzájuk tartozó definíciókat tartalmazza egy vagy több nyelven. A központilag létrehozott, nyelvészek és az egyes tárgykörök szakemberei által, együttműködés során készült adatbázisokban közzétett terminográfiai adatok (terminusok, definíciók, a fogalmi viszonyok jelölése stb.) a fordítók és a szakemberek számára elsődleges referenciaként szolgálnak. Előnyük, hogy interneten keresztül könnyen, szabadon hozzáférhetők, egyszerűen frissíthetők.
Egyes nyelvek területén számos terminológiai adatbázis készül állami támogatás mellett, sajnos magyar nyelven is elérhető adatbázis kevés található, pedig nemcsak a fordítók munkájához nyújtanának elengedhetetlen segítséget, hanem az egyes tárgykörök szakembereinek is nagy hasznára válnának.
Az előadásban néhány magyar nyelven is elérhető terminológiai adatbázis releváns tartalmi elemeinek és szerkezetének vizsgálata történik, az alábbi szempontok alapján: 1. általános jellemzők (a célcsoport meghatározása, az adatbázis nyelvei), 2. tartalmi jellemzők (terminusok/adatlapok/fogalmak száma, tárgykörök), 3. formai jellemzők (adatlapok felépítése, keresési módok).
A vizsgált adatbázisok a következők: 1. DictionELI, lézerfizikai adatbázis; 2. az IATE, az Európai Unió intézményeinek adatbázisa; 3. A Microsoft Terminology Collection, informatikai terminológiai adatbázis; 4. TERMIN, az Igazságügyi Minisztérium adatbázisa.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Sermann, E. (2019). Terminológiai adatbázisok mint a nyelvi korlátok áthidalásának eszközei. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 34, 149-169. Elérés forrás https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/ahlithun/article/view/31817
Folyóirat szám
Rovat
Articles