Kijárások, kisugárzások a vidékből Köztességek (köztes állomások) és nagyvilági állomáskeresések Juhász Erzsébet írásművészetében

Fő cikk tartalom

Orsolya Bencsik

Absztrakt

Tanulmányomban a vidék, a marginális és minor léthelyzet, valamint a háborús határszituáció okozta bezártságtapasztalat kapcsán a Juhász Erzsébet-i kirajzásés kisugárzástechnikákkal, a tágasságeszménnyel, a nagyvilági állomáskeresésekkel foglalkozom, valamint néhány, az író számára mintaként szolgáló poétikával és látásmóddal (pl. Szentelekyével, Mészölyével, Krasznahorkaiéval).
A „tősgyökeres idegen” terminus segítségével, pontosabban a Merleau-Ponty-féle „minden sajátban ott rejlő »transzcendentális idegenség «”fogalmával értelmezem Juhász esszéit, esszéprózáit. A kisebbségelmélet vonatkozásait szintén figyelembe véve – a posztmodern apagyilkos gesztus (Harold Bloom), a saját és az idegen textuális implantátumok egymást erősítő hatásfunkcióinak (Virág Zoltán) a bevezetésével, valamint a Roberto Bolaño Vad nyomozók című regényével való összeolvasás által – újabb rétegekkel látom el a Műkedvelők korábbi interpretációit.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Bencsik, O. (2019). Kijárások, kisugárzások a vidékből. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 34, 221-241. Elérés forrás https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/ahlithun/article/view/31820
Folyóirat szám
Rovat
Articles