A 2020-ban indult HistGlob Working Paper az MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport időszaki kiadványa. A globalizációs és territorializációs folyamatok magyarországi megjelenésének történeti szempontú feltárásával, valamint a globalizációról szóló hazai diskurzus elemzésével foglalkozó munkánk első eredményei ebben a sorozatban jelennek meg.

2. szám (2020): Bódy Zsombor – A magyar glóbusz kitágul: Magyar szakértelem a globalizáció folyamataiban az 1960−1980-as évtizedekben

A folyó kutatás első eredményeit közlő working paper a magyar technokraták harmadik világbeli tevékenységét vizsgálja a Kádár-korszakban. A kutatás két szinten szeretné elhelyezni ezt a jelenséget. Egyrészt elméleti szempontból abban a diskurzusban, amely a Magyarország – tágabban a keleti blokk – rendszerváltás előtti globalizációs folyamatokban való részvételére vonatkozik. Valóban el volt-e vágva Magyarország a globalizáció áramlataitól? Magyarország és a harmadik világ országainak kapcsolata része volt-e esetleg egy, a „nyugati” centrumú globalizációhoz képest alternatív globalizációs kezdeményezésnek? Másrészt pedig ezekből az elméleti kérdésekből kiindulva a tanulmány feltárja, hogy a külszolgálaton lévő szakemberek tevékenységét milyen körülmények, feltételek határozták meg, illetve hogy ők maguk hogyan érzékelték feladatukat, mit jelentett számukra a szocialista Magyarországról kikerülve a „harmadik világ” tapasztalata.

Kulcsszavak: Algéria, globalizáció, keleti blokk, Magyarország, technokraták, 20. század

A tanulmány az MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport támogatásával készült (projekt száma: 0322107).

Megjelent: 2021-01-21

Az összes folyóiratszám megtekintése