A 2020-ban indult HistGlob Working Paper az MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport időszaki kiadványa. A globalizációs és territorializációs folyamatok magyarországi megjelenésének történeti szempontú feltárásával, valamint a globalizációról szóló hazai diskurzus elemzésével foglalkozó munkánk első eredményei ebben a sorozatban jelennek meg.

1. szám (2024): Krizmanics Réka: Antikolonialista szolidaritási kampány a magyar vidéken. Kísérlet a globális kapcsolatok megteremtésére 1962-ben.

Ez a rövid tanulmány a nők antikolonialista szolidaritási munkáját tárja föl egy 1962-ben lezajlott magyar vidéki akció elemzésén keresztül. Felhívja a figyelmet a szokatlan szereplőkre és a szocialista szolidaritási tevékenység hétköznapi vonatkozásaira, ami az utazásokat és a távoli területeken első kézből szerzett tapasztalatokat előtérbe helyező irodalomból gyakran kimarad. Az elemzést az archiválási gyakorlattal kapcsolatos megfigyelések zárják, amelyek rámutatnak a szocialista tömegszervezetek levéltári anyagai és a minisztériumi iratok közötti átfedésekre.

Kulcsszavak

szocialista internacionalizmus, antikolonialista szolidaritás, Magyar Nők Országos Tanácsa

Megjelent: 2024-04-17

Az összes folyóiratszám megtekintése