Információközlés diagramok használatával

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hampel György

Absztrakt

A tudásalapú és információval átszőtt társadalomban a hatékony adat- és információátadás nélkülözhetetlen a mindennapi boldoguláshoz. Az adatnak és információnak, amelyet a hétköznapi életben többnyire egymás szinonimájának tekintünk, többféle meghatározása létezik. Amennyiben különbséget teszünk a két fogalom között, mondhatjuk, hogy az információ több mint adat. Az információt valamilyen módon továbbítani kell a befogadó (személy) felé és számos megjelenési módja létezik (szöveg, kép, hang stb.). A kognitív pszichológia az embert lényegében információfeldolgozó „egység”-nek tekinti. A közölni kívánt információt úgy kell továbbítani, hogy a befogadó fél azt gyorsan megértse. A diagramok hatékony eszközei lehetnek az információközlésének, amennyiben helyesen alkalmazzuk azokat. Diagrammal ábrázolható trend, összefüggés, kivétel stb. Jelen publikáció néhány ismertebb diagramtípussal foglalkozik, azok fő jellemzőivel, a hozzájuk kapcsolódó ajánlásokkal és a készítésük során előforduló gyakori hibákkal.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Hampel, György. 2020. „Információközlés Diagramok használatával”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 15 (3-4), 145-62. https://doi.org/10.14232/jtgf.2020.3-4.145-162.
Rovat
Digitális adatkezelés és vizualizáció