A mesterséges intelligencia lehetséges hatása(i) a „munka világára”

Main Article Content

Nagy Valéria
Hajdu Vanda

Absztrakt

A munka mindig is életünk része volt. Fizikai és szellemi tevékenységünk révén nyílik lehetőség társadalmi fejlődésre és a gazdaság átrendezésére (adott esetben gazdasági növekedésre). Az életen át tartó tanulás (LLL = lifelong learning) pedig – akár formális, akár informális vagy éppen non-formális – ahhoz segíti hozzá az emberiséget, hogy olyan teljesítményképes tudásra tegyen szert, amely állandó cselekvésre sarkallja. Mindemellett fontos megjegyezni, hogy a ’munka’ szláv jövevényszó (valószínűleg indoeurópai eredetű) és kín, gyötrelem, vesződség, szenvedés, erőlködés, erőfeszítés jelentésekkel bír. Az ipari forradalmakat megtestesítő folyamatos technikai, technológiai innovációk révén már szükségszerűen megjelent szempontként a monoton emberi munka, illetve az emberre ártalmas munkavégzés kiváltása gépekkel. Napjainkban pedig a munkavállalói élménynek is egyre inkább előtérbe kell kerülnie. A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek között ez utóbbi is ott húzódik, hiszen e technológia alkalmazásával olyan munkakörök jöhetnek létre, ahol az emberi gondolkodás, a kreativitás, az egyediség a legfontosabb készségek, képességek. Közleményünk e témában enged elmélyedni egy kicsit. Az utóbbi néhány év (tudományos) írásművei, szakpolitikai és statisztikai dokumentumai, valamint egyéb ismeretterjesztő művek alapján reflektív gondolatok formájában felvillantja a mesterséges intelligenciának a munka világában érzékelhető lehetséges hatásait, vagyis a benne rejlő lehetőségeket és kihívásokat. Ezt sejteti a közlemény címe is, lévén hogy előnyökről és hátrányokról még nem beszélhetünk, hiszen nem kiforrott technológiáról van szó, hanem a bevezetési fázisában lévőről.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Nagy, Valéria, és Vanda Hajdu. 2021. „A mesterséges Intelligencia lehetséges hatása(i) a »munka világára«”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 16 (1-2):79-90. https://doi.org/10.14232/jtgf.2021.1-2.79-90.
Rovat
Humán erőforrás menedzsment