A vállalatok értékteremtőinek empirikus vizsgálata a válságok vonatkozásában

Main Article Content

Kiss Anita
Darabos Éva
Béresné Mártha Bernadett

Absztrakt

A tanulmány fő célja, hogy választ adjon a következő kérdésekre: melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják a cégek értékteremtését, és hogyan alakul e tényezők befolyásoló ereje a 2019-es koronavírus válság utóhatásainak fényében. Kutatásunkban a felállított hipotézisek érvényességét a rendelkezésre álló adatbázis felhasználásával panel regressziós modellel vizsgáltuk. A cikk felépítése a következő. Először a vállalati értéket meghatározó tényezőket azonosítja a feldolgozott jelentősebb szakirodalmak alapján. A következő részben a 2007-2008-as globális pénzügyi válság és a COVID-19 válság jellemzőit, okait, jelentősebb válságepizódjait írja le. Ezután tér át az empirikus részre, melyben először a korábban megjelent, a témához kapcsolódó empirikus kutatásokat és azok eredményeit mutatja be, majd a saját empirikus vizsgálathoz használt adatbázist jellemzi. A panel regressziós modell és az alkalmazott módszer ismertetése után az elvégzett empirikus vizsgálatokat és azok eredményeit közli, végül a következtetéseket fogalmazza meg.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Kiss, Anita, Éva Darabos, és Bernadett Béresné Mártha. 2023. „A vállalatok értékteremtőinek Empirikus vizsgálata a válságok vonatkozásában”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 18 (1-2):73-82. https://doi.org/10.14232/jtgf.2023.1-2.73-82.
Rovat
Versenyképesség és fenntartható értékteremtés
Szerző életrajzok

Kiss Anita, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Számviteli és Pénzügyi Intézet, Kontrolling nem önálló Tanszék (Debrecen)

PhD, egyetemi adjunktus

Darabos Éva, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Számviteli és Pénzügyi Intézet, Számviteli nem önálló Tanszék (Debrecen)

PhD, egyetemi docens

Béresné Mártha Bernadett, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Számviteli és Pénzügyi Intézet, Kontrolling nem önálló Tanszék (Debrecen)

PhD, egyetemi adjunktus

Hivatkozások

Bélyácz I. (2014): Pénzügyi válság, véletlen bolyongás, piaci hatékonyság. Gazdaság és Pénzügy, 1 (1): 8–32.

Black, A., Wright, P., Bachman, J. E., Davies, J. (1999): Részvényesi érték: az értékközpontú vállalatirányítás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Bokros L. (2009): Lehet-e világgazdasági válság? Közgazdász Fórum, 12 (3): 31–38.

Botos K. (2020): A koronavírus-válság és a világ régiói. Polgári Szemle, 16 (4-6): 51–66. https://doi.org/10.24307/psz.2020.1005

Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1999): Vállalatértékelés. Értékmérés és értékmaximalizáló vállalatvezetés. Panem Könyvkiadó Kft. – John Wiley & Sons, Inc., Budapest.

Damodaran, A. (2006): A befektetések értékelése. Módszerek és eljárások. Panem Könyvkiadó Kft. – John Wiley & Sons, Inc., Budapest.

EMIS Database (2023): Company Screener, <https://www.emis.com/> (2023.03.03.)

Gyarmati Á., Medvegyev P. (2011): Válság és hitelderivatívák. A szintetikus fedezett adósságkötelezettségek (CDO-k) árazása és kockázataik. Közgazdasági Szemle, 58 (11): 949–969.

Hamad, M., Szekeres, A. (2019): Business valuation by the Mckinsey model, comparison of two different accounting systems. Economics & Working Capital, 1-2: 13–17.

Király J., Nagy M. (2008): Jelzálogpiacok válságban: kockázatalapú verseny és tanulságok. Hitelintézeti Szemle, 7 (5): 450–482.

Hajdú Z., Rácz Sz. (2020): Államhatár-politikák az Európai Unióban és Magyarországon a globális koronavírus-válság kezdeti időszakában. Tér és Társadalom, 34 (2): 202–210. https://doi.org/10.17649/TET.34.2.3260

Juhász P., Szabó Á. (2021): A koronavírus-járvány okozta válság vállalati kockázati térképe az első hullám hazai tapasztalatai alapján. Közgazdasági Szemle, 68 (k.sz.): 126–153. https://doi.org/10.18414/KSZ.2021.k.126

Kőrösi G., Mátyás L., Székely I. (1990): Gyakorlati ökonometria. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Lakatos V., Béresné Mártha B., Tömöri G. (2020): Controlling módszerek ismerete és alkalmazásuk az Észak-alföldi régió kis- és középvállalkozásainak gyakorlatában. International Journal of Engineering and Management Sciences, Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények, 5 (1): 441–452.

Lámfalussy S. (2008): Pénzügyi válságok a fejlődő országokban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy T. O. (2016): A humán erőforrás szerepe a versenyképességben, Taylor, 8 (5): 77–86.

Palócz É., Matheika Z. (2020): Dilemmák a Covid–19-válság magyarországi gazdasági hatásairól. Társadalmi Riport, 16 (1): 573–590.

Porter, M. E. (1998): Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance: with a New Introduction. The Free Press, New York.

Ramanathan, R. (2003): Bevezetés az ökonometriába alkalmazásokkal. Panem Könyvkiadó Kft., Budapest.

Rappaport, A. (1998): Creating Shareholder Value: a Guide for Managers and Investors. 2nd ed., The Free Press, New York.

Stiglitz, J. E. (2009): The Current Economic Crisis and Lessons for Economic Theory. Eastern Economic Journal, 35 (3): 281–296.

Szekeres A., Dékán T.-né Orbán I. (2019): Examination and control of the efficiency of enterprises operating within the health care sector. Corporate Ownership & Control, 17 (1): 173–182.

Szekeres A., Hamad M. (2020): Examination and Comparison of the Profitability of a Company in Two Different Accounting Environments. Annals of the University of Oradea Economic Science, 29 (1): 305–313.

Török Á., Nagy A. M., Konka B. (2023): A koronavírus-járvány a közgazdasági szakirodalomban. Egy új határterület tudománymetriai elemzése. Közgazdasági Szemle, 70 (3): 284–304. https://doi.org/10.18414/KSZ.2023.3.284

Tömöri G. (2014): Examination of impact of pharma R&D on profitability. Annals of The University of Oradea Economic Science, 23 (1): 689–697.

Tömöri G., Lakatos V., Béresné Mártha B. (2021): The Effect of Financial Risk Taking on Profitability in the Pharmaceutical Industry. Economies, 9 (4): 153.

Tömöri G., Bács Z., Felföldi J., Orbán I. (2022): Impact of Pharmaceutical R&D Activity on Financial Flexibility and Bargaining Power. Economies, 10 (11): 277.