Szabadság vagy inkább kalitka?

Main Article Content

Nagy Valéria
Jánvári Tibor

Absztrakt

Az utóbbi években szinte nélkülözhetetlen az ún. IKT (InfoKommunikációs Technológia) és a hozzá kapcsolódó informatikai (mobil) eszközök használata a mindennapjainkban, legyen szó akár tanulásról, akár munkavégzésről vagy éppen magánéleti/szabadidős tevékenységről. Az adattárolásra is alkalmas saját informatikai (mobil) eszközök – a továbbiakban „csak” eszközök – munkavégzési célú használatát sok esetben nem lehet megkerülni, sőt a munkáltatók talán magától értetődőnek tekintik, hogy a munkavállalóik a saját infrastruktúrájukat ellenszolgáltatás nélkül használják a munkájuk elvégzéséhez. E közlemény témája tehát közvetetten a munkavégzés keretfeltételeihez, szabályaihoz (is) kapcsolódik az általános adatvédelem okán. A téma rövid kifejtése előtt előre kell bocsátani, hogy a közlemény címében is sejtetett kockázat kapcsán megfogalmazódott gondolatfolyamnak természetszerűleg nem az a célja, hogy a szakmailag releváns lényeget teljes körűen feltárja és az esetleges problémákat megoldja, illetve a konfliktusokat feloldja, hanem sokkal inkább a témakör kontextuális értelmezésének tovább gondolására ad alkalmat. Nevezetesen, hogy milyen lehetőségekre és konfliktusokra adhatnak alkalmat az adattárolásra is alkalmas informatikai (mobil) eszközök használatának egyes aspektusai?

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Nagy, Valéria, és Tibor Jánvári. 2024. „Szabadság Vagy inkább Kalitka?”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 18 (3-4):21-29. https://doi.org/10.14232/jtgf.2023.3-4.21-29.
Rovat
Digitalizáció, informatikai eszközök és statisztikai alkalmazások
Információk a szerzőről

Nagy Valéria, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Gépészeti Intézet (Szeged)

főiskolai docens

Hivatkozások

Frigyes A. (1965): Bevezetés a technológiai folyamatok automatizálásába. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest. 153 p.

Jamaluddin, H., Ahmad, Z., Alias, M., Simun, M. (2014): Personal Internet Use: The use of personal mobile devices at the workplace. Global Conference on Business and Social Sciences, Kuala Lumpur. < https://www.researchgate.net/publication/270742194_Personal_Internet_Use_The_ use_of_personal_mobile_devices_at_the_workplace> (2023.07.07.)

Jancskárné A. I. (2015): Szabályozástechnika I. Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, Pécs. 63 p. <https://docplayer.hu/18704065-Szabalyozastechnika-i.html> (2023.07.07.)

Mizsey P. (2012): Folyamatirányítási rendszerek. BME Vegyészmérnöki Kar, Budapest. 275 p.

Nagy V. (2013): Kockázatmenedzsment az iparban. SZTE Mérnöki Kar, Szeged. 104 p.

Szilágyi P. (2006): Jogi alaptan. Osiris Kiadó, Budapest. 338 p.

KÖFOP-2.2.2-VEKOP-16-2016-00001 tanulmány (2016)_Mobil eszközök hivatali használata.

MSZ ISO/IEC 27001:2014 Információbiztonsági irányítási rendszer

évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. <https://net.jogtar.hu/ jogszabaly?docid=a0300100.tv> (2023.07.07.)

évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv> (2023.07.07.)

évi I. törvény a munka törvénykönyvéről. <https://net.jogtar.hu/ jogszabaly?docid=a1200001.tv> (2023.07.07.)

évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300050.tv> (2023.07.07.)

/679 GDPR Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600679.eup> (2023.07.07.)

URL1: http://acta.bibl.u-szeged.hu/6902/1/juridpol_049_599-605.pdf (2023.07.07.)

URL2: https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/szotar.php (2023.07.07.)