Termékfejlesztés és sikeresség

Main Article Content

Zsótér Brigitta
Csízi Krisztina
Hampel György

Absztrakt

Az igények kielégítésére szolgáló újabb és újabb megoldások különböző termékek, szolgáltatások és folyamatok formájában jelennek meg. Az új innovációk terjedésének felgyorsulása, amelyet a technológiai fejlődés és piaci követelmények változása hajt, a vállalatok innovációs kényszerében tükröződik. Felmérést készítettünk főleg alapárukat étékesítő kereskedésekben termékfejlesztési projektek sikerességéről fontosság-elégedettségi mátrix felhasználásával. A fontossági és elégedettségi rangsorok elemzése megmutatta, hogy a válaszadók alapvetően az árban és a marketingben történő változásokat részesítik előnyben, amelyek az eladhatóságot is javítanák. Ezeken felül biztató, hogy a termékeket a további hét vizsgálati szempontból (szín, jelölés, állag, eltarthatóság, súly, íz, csomagolás) pozitívan értékelték.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Zsótér, Brigitta, Krisztina Krisztina, és György Hampel. 2024. „Termékfejlesztés és sikeresség”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 18 (3-4):107-18. https://doi.org/10.14232/jtgf.2023.3-4.107-118.
Rovat
Vállalati sikeresség, eladásösztönzés, fogyasztói magatartás és termékfejlesztés

Hivatkozások

Babin, B. J., Griffin, M., Babin, L. (1994): The Effect of Motivation to Process on Consumers’ Satisfaction Reactions. Advances in Consumer Research, 21: 406–411. <https://www.acrwebsite.org/volumes/7626/volu-> (2023.03.27.)

Berényi L. Ligetvári É. (2013): A projekt érintettjeinek menedzselése. Magyar Minőség, 22 (7): 11–19.

Blaskovics B. (2014): Az ICT szektorban működő projektvezetők személyes jellemzőinek hatása a projektsiker alakulására. PhD-értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. https://doi.org/10.14267/phd.2014082

Bredillet, C. (2008): Exploring Research in Project Management: Nine Schools of Project Management Research (Part 4). Project Management Journal, 39 (1): 2–6. https://doi.org/:10.1002/pmj.20030

Chang, H. H., Wang, Y.-H., Yang, W.-Y. (2009): The impact of e-service quality, customer satisfaction and loyalty on e-marketing: Moderating effect of perceived value. Total Quality Management & Business Excellence, 20: 423–443. https://doi.org/10.1080/14783360902781923

Childers, T. L., Carr, C. L., Peck, J., Carson, S. (2001): Hedonic and utilitarian motivations for online retail shopping behavior. Journal of Retailing, 77 (4): 511–535. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(01)00056-2

Cleland, D., I., Lewis, R. (2002): Ireland, Project management - Strategic Design and Implementation (4nd Edition). Mcgraw-Hill, New York.

Cooke-Davies, T. (2002): The “real” success factors on projects. International Journal of Project Management, 20 (3): 185–190. http://doi.org/10.1016/S0263-7863(01)00067-9

Cooper, R. G., Edgett S. J. (2006): Stage-Gate® and the Critical Success Factors for New Product Development. BPTrends. <https://www.bptrends.com/publicationfiles/07-06-ART-Stage-GateForProductDev-Cooper-Edgett1.pdf> (2023.03.19.)

Demeter K. (2009): Szolgáltatások versenyképességének elemzése vállalati példák alapján. Vezetéstudomány, 4 (3): 29–37. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2009.03.04

Európai Bizottság (2004): Innovation Management and the Knowledge-driven Economy. Brüsszel. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd46213f-89e1-4c20-ad21-f3adca0b0f7f> (2023.03.19.)

Fassnacht, M., Köse, I. (2007): Consequences of Web-based service quality: Uncovering a multi-faceted chain of effects. Journal of Interactive Marketing, 21 (3): 35–54. https://doi.org/10.1002/dir.20084

Fortune, J, White, D. (2006): Framing of project critical success factors by systems model, International Journal of Project Management, 24 (1): 53–65. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.07.00

Gefen, D. (2002): Customer loyalty in e-commerce. Journal of the association for information systems, 3 (1): 27–51. https://doi.org/10.17705/1jais.00022

Görög, M. (2012): Beyond the Myth of Best Practice in Project Management. Dynamic Relationships Management Journal, 1 (1): 60–72. https://doi.org/10.17708/DRMJ.2012.v01n01a04

Görög, M. (2013): Projektvezetés a szervezetekben. Panem Kiadó, Budapest.

Görög, M. (2016): A broader approach to organisational project management maturity assessment. International Journal of Project Management, 34 (8): 1658–1669. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.08.011

Hirschman, E. C., Holbrook, M. B. (1982): Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions. Journal of Marketing, 46 (3): 92–101.

Horváth V. (2019): A projektmenedzsment kompetencia és a projektsiker összefüggései az olajipar projekt-intenzív upstream üzletágában. PhD-értekezés, Corvinus University Egyetem, Budapest. https://doi.org/10.14267/phd.2019022

Hu, F.-L., Chuang, Ch. Ch. (2012): A study of the relationship between the value perception and loyalty intention toward an e-retailer website. Journal of Internet Banking & Commerce, 17 (1): 1–18.

Jachimowicz, F., Umali, J. (2000): Industrial-academic partnership in research. Chemical Innovation, 30 (9): 17–20.

Kenesei Zs., Kolos K. (2007): Szolgáltatásmarketing és –menedzsment. Alinea Kiadó, Budapest.

Kotler, Ph., Keller, K. L. (2008): Marketingmenedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ladhari, R. (2010): Developing e-service quality scales: A literature review. Journal of Retailing & Consumer Services, 17 (6): 464–477. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2010.06.003

Lindahl, M, Rehn, A. (2007): Towards a theory of project failure. International Journal of Management Concepts and Philosophy, 2 (3): 246–254.

Mező E., Szűcs E., Takács T., Matkó A. (2014): A marketing stratégia és a vevői elégedettség mérés kapcsolata a Garda étterem és pizzéria esetében, Debreceni Műszaki Közlemények, 13 (1): 18–34.

Morgan, J, Liker, J. K. (2020): The Toyota Product Development System: Integrating People, Process, and Technology. Productivity Press, New York. https://doi.org/10.4324/9781482293746

OECD (2018): The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, Oslói kézikönyv, 4. kiadás.

PMI (2017): A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Project Management Institute.

Reichheld, F. F., Schefter, P. (2000): E-loyalty your secret weapon on the web. Harvard Business Review, 78: 105–113.

Santos, J. (2003): E-service quality: a model of virtual service quality dimensions. Managing Service Quality, 13 (3): 233–246.

Shenhar, A. J, Levy, O, Dvir, D. (1997): Mapping the dimensions of project success. Project Management Journal, 28 (2): 5–13.

Stanković, L., Djukić S. (2004): Problems Of Measuring Success Of A New Product. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 2 (2): 101–110.

Schumpeter, J. A. (1939): Business Cycles: A theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. McGraw-Hill Book Company, New York-Toronto-London.

Turner, J, R., Müller, R. (2003): On the nature of the project as a temporary organization. International Journal of Project Management, 21 (7): 1–8. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(02)00020-0

Unger D. W., Eppinger, S., D. (2009): Comparing product development processes and managing risk. International Journal of Product Development, 8 (4): 382–402. https://doi.org/10.1504/IJPD.2009.025253

Piskót I. (2006): Az innovációmarketing gyakorlati megoldásai. In: Vágási M., Piskóti I., Búzás N. (szerk.): Innovációmarketing. Akadémiai Kiadó. Budapest, 129–162.

Vajna, S. (2020): Integrated Design Engineering: Interdisciplinary and Holistic Product Development. Springer International Publishing, Berlin.

VDI (Verein Deutscher Ingenieure) (2019): VDI 2221 Blatt 1.

Wolfinbarger, M., Gilly, M. C (2003): eTailQ: dimensionalizing, measuring and predicting etail quality. Journal of Retailing, 79 (3): 183–198. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(03)00034-4

Zeithaml, V. A., Berry, L. L., Parasuraman, A. (1996): The Behavioral Consequences of Service Quality. Journal of Marketing, 60 (2): 31–46. https://doi.org/10.1177/002224299606000203

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., Malhotra, A. (2002): Service Quality Delivery Through Web Sites: A Critical Review of Extant Knowledge. Journal of the Academy of Marketing Science, 30 (4): 362–375. http://doi.org/10.1177/009207002236911