Csapatépítő programok hatása a vállalaton belüli kommunikációra és a munkahelyi légkörre

Main Article Content

Hampel György
Mendlerné Oszmayer Ágnes
Zsótér Brigitta

Absztrakt

A csapatépítő programoknak, közösségi eseményeknek fontos szerepe van egy vállalkozás életében. A munkavállalók egymással való jó kapcsolata megkönnyíti a kommunikációt és jobb minőségű munkavégzést, produktumot eredményez. A családias környezet és jó munkakörülmények hozzájárulnak a dolgozói elégedettséghez, vállalat iránti elkötelezettségéhez. Egy dél-alföldi élelmiszerfeldolgozó kisvállalkozás munkavállalóinak körében felmérés készítettünk arról, hogy hogyan értékelik a vállalatvezetés elmúlt 3 évben tett ilyen irányú törekvéseit. A felmérés eredményei alapján a dolgozók pozitívan értékelik a csapatépítő, közösségformáló szándékkal bevezetett programokat. Szívesen vesznek részt a programokon, javult a cégen belüli kommunikáció és a munkahelyi légkör is.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
György, Hampel, Ágnes Mendlerné Oszmayer, és Brigitta Zsótér. 2024. „Csapatépítő Programok hatása a vállalaton belüli kommunikációra és a Munkahelyi légkörre”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 18 (3-4):81-88. https://doi.org/10.14232/jtgf.2023.3-4.81-88.
Rovat
Vállalati sikeresség, eladásösztönzés, fogyasztói magatartás és termékfejlesztés
Szerző életrajzok

Hampel György, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Mérnöki Menedzsment és Ökonómiai Intézet (Szeged)

főiskolai docens

Zsótér Brigitta, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Mérnöki Menedzsment és Ökonómiai Intézet (Szeged)

egyetemi docens

Hivatkozások

Aga, D. A., Noorderhaven, N., Vallej,o B. (2016): Transformational leadership and project success: The mediating role of team-building. International Journal of Project Management, 34 (5): 806–818.

Ashraf, M., A. (2019): The mediating role of work atmosphere in the relationship between supervisor cooperation, career growth and job satisfaction. Journal of Workplace Learning, 31 (2): 78–94. https://doi.org/10.1108/JWL-12-2017-0113

Boies, K., Fiset, J., Gill, H. (2015): Communication and trust are key: Unlocking the relationship between leadership and team performance and creativity. The Leadership Quarterly, 26 (6): 1080–1094. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.07.007

Hanaysha, J. (2016): Examining the Effects of Employee Empowerment, Teamwork, and Employee Training on Organizational Commitment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 229: 298–306. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.140

Hill, S. A., Birkinshaw, J. (2012). Ambidexterity and survival in corporate venture units. Journal of Management, 40 (7): 1899–1931. https://doi.org/10.1177/0149206312445925

Kozlowski, S. W. J., Bell, B. S. (2013): Work Groups and Teams in Organizations. In: Schmitt, N. W., Highhouse, S., Weiner, I. B. (szerk.): Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology. John Wiley & Sons, Inc.. 412–469.

Lam, T., Baum, T., Pine, R. (2003): Subjective norms: Effects on Job Satisfaction. Annals of Tourism Research, 30 (1): 160–177.

Nyiri Z. (2008): Tréningek és eredményességük mérésének problémái - kutatás narratív módszerrel. Vezetéstudomány, 39 (7-8): 73–82. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2008.07.06

Osborne, S., Hammoud, M. S. (2017): Effective Employee Engagement in the Workplace. International Journal of Applied Management and Technology, 16 (1): 50–67. https://doi.org/10.5590/IJAMT.2017.16.1.04

Raziq, A., Maulabakhsh, R. (2015): Impact of Working Environment on Job Satisfaction. Procedia Economics and Finance, 23 (2015): 717–725. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00524-9

Szabó É. (2019): A csoportdinamika fejlesztése. In: Antalné Szabó Á., Gonda Zs., Raátz J., Szabó É., Szesztay M (szerk.): A tanulástámogató kommunikáció fejlesztése. 37–67.

Tjosvold, D. (1997). Conflict within interdependence: Its value for productivity and individuality. In: Carsten, De Dreu, K.W., Vliert, E.. Van de (szerk.): Using conflict in organizations, 23–37. https://doi.org/10.4135/9781446217016

Wagner, M., Growe, A. (2019): Creativity-enhancing work environments: Eventisation through an inspiring work atmosphere in temporary proximity. Spatial Research and Planning, 78 (1): 53–70. https://doi.org/10.2478/rara-2019-0039

Wang, W. M., Ting, S. L. (2011): Development of a Computational Simulation Model for Conflict Management in Team Building. International Journal of Engineering Business Management, 3 (2): 9–15. https://doi.org/10.5772/50932

Yi, Y. J. (2016): Effects of team-building on communication and teamwork among nursing students. International Nursing Review, 63 (1): 33–40. https://doi.org/10.1111/inr.12224

Zsótér B., Demeter-Szarka G., Deák D. (2022): Csapatépítő tréning igényének felmérése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyik megyei igazgatóságában. In: Hampel Gy., Kis K., Monostori T. (szerk.): Mezőgazdasági és vidékfejlesztési kutatások a jövő szolgálatában 3. MTA SZAB Mezőgazdasági Szakbizottság, Szeged. 245–250.