Excel függvények fejlesztése arányra vonatkozó statisztikai próbához

Main Article Content

Fabulya Zoltán
Hampel György
Kiss Anita

Absztrakt

Kutatásunk céljaként tűztük ki, hogy egyszerűen, széles körben alkalmazható eszközt alakítsunk ki, mellyel egy statisztikai sokaságban tesztelhetjük egy tulajdonságnak megfelelő egyedek arányára vonatkozó hipotézist nagy minták esetén. Több szempont szólt az Excel táblázatkezelő program használata mellett, melyben a Microsoft Excel Visual Basic for Applications szolgáltatással fejlesztett függvényekkel végezhető el a kiértékelés. A statisztikai programcsomagokkal szemben, az Excel számolótáblákon automatizálható a kiértékelés, így gyorsabb és kényelmesebb technikát biztosít. A függvényeink különböző adattípusok mellett képesek akár relációkkal megadható feltételeknek megfelelő egyedek arányának tesztelésére, eredményként a próba szignifikancia értékét képezve. Hibaüzenetet kapunk, ha a nagy mintára vonatkozó feltétel nem teljesül.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Fabulya, Zoltán, György Hampel, és Kiss Anita. 2024. „Excel függvények fejlesztése arányra Vonatkozó Statisztikai próbához”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 18 (3-4):31-39. https://doi.org/10.14232/jtgf.2023.3-4.31-39.
Rovat
Digitalizáció, informatikai eszközök és statisztikai alkalmazások
Szerző életrajzok

Fabulya Zoltán, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Mérnöki Menedzsment és Ökonómiai Intézet (Szeged)

főiskolai docens

Hampel György, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Mérnöki Menedzsment és Ökonómiai Intézet (SZeged)

főiskolai docens

Kiss Anita, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Számviteli és Pénzügyi Intézet, Kontrolling nem önálló Tanszék (DebreceN)

adjunktus

Hivatkozások

Alexander, M., Kusleika, R. (2016): Excel 2016 Power Programming with VBA. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Domán Cs., Szilágyi R., Varga B. (2009): Statisztikai elemzések alapjai II. Közgazdasági-módszertani képzés fejlesztéséért Alapítvány, Miskolc.

Hunyadi L., Vita L. (2008): Statisztika II. Aula Kiadó, Budapest.

Mansfield, R. (2019): Mastering VBA for Microsoft Office 365, 2019 Edition. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Obádovics J. Gy. (2020): Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Scolar Kiadó Kft., Budapest.

Tóthné Lőkös K. (2008): Statisztika II. Századvég Kiadó, Budapest.

Thode, H. C. (2002): Testing For Normality (1st ed.). CRC Press, Boca Raton, Florida. https://doi.org/10.1201/9780203910894

Vita L. (2011): A statisztikai próbák gondolatvilága. Statisztikkai szemle, 89 (10-11): 1130–1149. <https://www.ksh.hu/statszemle_archive/2011/2011_10-11/2011_10-11_1130.pdf> (2023.10.05.)

Walkenbach, J. (2015): Excel 2016 Bible (1st ed.). John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.