Szerkesztőség
SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet
6725 Szeged, Hattyas sor 10.

Felelős szerkesztő
Fizel Natasa

Szerkesztőbizottság
Fizel Natasa
Magonyné Varga Emőke
Nóbik Attila

Felelős kiadó
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Kiadó székhelye
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Felelős kiadó személy
a kar dékánja

ISSN 2063-3734 (Nyomtatott)
ISSN 2786-3212 (Online)