Szerkesztőség
SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet
6725 Szeged, Hattyas sor 10.

Főszerkesztő
Fizel Natasa

Felelős szerkesztők
Tóth Sándor Attila, Varga Emőke

Olvasószerkesztő
Basch Éva

Technikai szerkesztők
Forró Réka és Roszik Dóra

Szerkesztőbizottság
Endrődy Orsolya (ELTE)
Hegedűs Judit (NKE)
Molnár György (ÓE)
Németh Balázs (PTE)
Tőkéné Molnár Gizella (SZTE)

Felelős kiadó
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Kiadó székhelye
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Felelős kiadó személy
a kar dékánja

ISSN 2063-3734 (Nyomtatott)
ISSN 2786-3212 (Online)