Iskolán kívüli tanulási környezetek és manuális tevékenységek a Herman Ottó emlékév kapcsán

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Cseh Gáborné Nagy Emőke

Absztrakt

Az utóbbi évtizedekben a természettudományos nevelés céljai, feladatai közt egyre na-gyobb szerepet kapnak a társadalmi igények. Kulcsszerepe van a használható tudás ki-alakításának, azoknak az ismereteknek és képességeknek, amelyek különböző szituáci-ókban alkalmazhatók, s lehetővé teszik az aktuális problémák megoldását. Ehhez igazo-dóan a tanulási folyamat is átértelmezésre kerül, túllépi immár a tanterem falait, hogy többféle helyszínen tapogatóddzon. A lehetőségek olyan sokrétűek, mint mindennapi éle-tünk eseményei, ahol többé-kevésbé meg kell állnunk helyünket. Követhető példaként állítom ide Hermán Ottó munkásságát, sokoldalú érdeklődését és a valóság iránti kíváncsiságát. Halálának 100. évfordulója apropóján egy konkrét példa segítségével próbálom meg érzékeltetni a sokrétűségét annak a tanulásnak, mely az isko-lán kívül történhet.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Cseh Gáborné Nagy, E. (2014). Iskolán kívüli tanulási környezetek és manuális tevékenységek a Herman Ottó emlékév kapcsán. Módszertani Közlemények, 54(4), 49–58. Elérés forrás https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/modszertani-kozlemenyek/article/view/35527
Folyóirat szám
Rovat
Articles