Bejelentkezés vagy Regisztráció készítése a beküldéshez.

                                                A KÖZTES-EURÓPA FOLYÓIRAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI


1. FORMAI ELEMEK


1.1. A TANULMÁNY CÍMOLDALÁNAK KÖTELEZŐ ELEMEI • A szerző neve (12-es betű), a keresztnév végén felsőindex, melyet az első lap alján, lábjegyzettel kell feloldani.

 • 12 pontos helykihagyás.

 • A tanulmány címe magyarul (14-es betű) nagy nyomtatott betűkkel.

 • 12 pontos helykihagyás.

 • A tanulmány címe angolul (12-es betű) nagy nyomtatott dőlt betűkkel.

 • 12 pontos helykihagyás.

 • ABSTRACT felirat 12-es betűvel.

 • 12 pontos helykihagyás.

 • Minimum 10 soros angol nyelvű összefoglaló 11-es betűvel.


A SCOPUS rendszer követelményeinek való megfelelés érdekében kérjük, hogy az összefoglaló valóban legalább 10 sorból álljon (hosszabb lehet, de rövidebb nem). A tanulmány és az abstract tartalmi koherenciájának érdekében az angol nyelvű összefoglalót a szerzőnek kell elkészítenie. Abstract nélküli kéziratot nem áll módunkban elfogadni. • 12 pontos helykihagyás

 • 5 kulcsszó magyarul

 • 12 pontos helykihagyás

 • 5 kulcsszó angolul

 • 24 pontos helykihagyás

 • A tanulmány első fejezet címe 12-es bold betűvel.

 • 12 pontos helykihagyás

 • Majd kezdődhet a tanulmány szövege

 • A lap alján a szerzőről szóló lábjegyzet tartalmazza az alábbi információkat: Tudományos fokozatát (ha van), a teljes nevét, a beosztását és a munkahely teljes nevét, email címe. Lásd a példát!


 1.2. A TANULMÁNY SZÖVEGE


A szöveg Times New Román 12-es betűkkel és szimpla sorközzel készüljön. A szövegben a fejezetcímeken kívül semmiféle kiemelés (bold, illetve kurzív betűk) ne kerüljön!


 PÉLDA a tanulmány címoldalára


-------------------------------------------------------------------------------------------------


 


                                                                                         Marjanucz László1


                                                       TÉRKÉPEK A NEMZETISÉGI TERJESZKEDÉS SZOLGÁLATÁBAN


                                                               MAPS AS THE MEANS OF NATIONAL EXPANSION


                                                                                                 ABSTRACT


 Before and during the First World War the natinatilities of the Austrian-Hungarian Monarchy and the Antant….


 1. Bevezetés


           A világháborút előidéző okokról, a felelősség kérdéséről ma is viták folynak, s ennek eldöntése….


 


Az első oldal alja


1 Dr. habil. Marjanucz László intézetvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem-Bölcsészettudományi Kar, ....@email.com


 


 1.3. HIVATKOZÁS


 A hivatkozás végjegyzetekkel történjék. Azaz a hivatkozás a szövegben felsőindex-szel történjék, és a tanulmány végén JEGYZETEK címszó alatt legyen feloldva.


 PÉLDA a hivatkozásra


 A koszovói kérdés lényegében 1913. március 26. óta megoldatlan, amikor a nagyhatalmak londoni nagyköveti konferenciája meghúzta az akkor megszülető Albánia határait, mégpedig úgy, hogy jelentős albánlakta területeket hozzácsatolt más szomszédos államokhoz, ennek során a Szerb Királyság megkapta Koszovót.1


 


JEGYZETEK 1. Kaproncay Péter (1999): A koszovói konfliktus történelmi és kulturális háttere. In. Krausz Tamás (szerk.): A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak. Napvilág Kiadó. Budapest. 23-36. old.


 


 2. SZÁMOZÁS


A tanulmányon belül kérjük, használjon decimális számozást.


 PÉLDA a SZÁMOZÁSRA


 1. Benes élete


1.1. A politikai pálya első szakasza


1.2. Általános iskolai tanulmányok


 


 3. ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK ÉS TÉRKÉPEK


 A Köztes-Európába csak fekete-fehér ábrákat és térképeket tudunk megjelentetni. Ezért kérjük a szerzőket, hogy csak olyan ábrákat és térképeket használjanak tanulmányukhoz, amelyek fekete-fehér kivitelezés esetén is értelmezhetőek. • Az ábrákat, táblázatokat és térképeket nem áll módunkban újrarajzoltatni, ezért kérjük a szerzőket, hogy olyan minőségű ábrákat és térképeket illesszenek be, melyek kifejezetten jó minőségűek. A nem megfelelő minőségű ábrákat és térképeket újrarajzolásra visszaküldjük a szerzőknek.

 • Valamennyi ábrát, táblázatot és térképet sorszámmal, továbbá magyar és angol nyelvű címmel kérünk ellátni. A sorszám és a cím felül szerepeljen. Lásd a példát!

 • Az ábrák, táblázatok és térképek esetében kérjük feltüntetni forrásukat. A forrás alul szerepeljen. Lásd a példát!


PÉLDA az ábrák, táblázatok és térképek címének és forrásának megadására


                                            1. térkép: Lengyelország újjászületése 1918-ban


                                                            Map 2.: Reborn of Poland at 1918


                                                                             Maga a térkép
                      Forrás: Romsics Ignác (1998): Nemzet, nemzetiség és állam. Napvilág Kiadó.  124. old.


 


 4. A TANULMÁNY BEFEJEZŐ ELEMEI


 A tanulmány szövegének befejeződése után két kötelező elemet kérünk:


 A szöveg után következzenek a végjegyzetek, JEGYZETEK címszó alatt. A végjegyzetek betűnagysága 11-es legyen. • A JEGYZETEK-ben kérjük feloldani a szövegben felsőindex-szel hivatkozott forrásokat, illetve itt lehet szerzői megjegyzéseket, kiegészítéseket tenni

 • A FELHASZNÁLT IRODALOM címszó alatt kérjük felsorolni a felhasznált forrásokat, alfabetikus sorrendben. Ezen rész betűnagysága 11-es legyen.

 • Mind a JEGYEZTEK-nél, mind a FELHASZNÁLT IRODALOM-nál az alábbi formákat kérjük betartani:


 Önálló könyvre történő hivatkozásnál:


Romsics Ignác (1998): Nemzet, nemzetiség és állam. Napvilág Kiadó. Budapest. 124. old.


 Gyűjteményes kötetre történő hivatkozásnál:


Kaproncay Péter (1999): A koszovói konfliktus történelmi és kulturális háttere. In. Krausz Tamás (szerk.): A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak. Napvilág Kiadó. Budapest. 23-36. old.


 Folyóirat cikkre történő hivatkozásnál:


Gulyás László (2008): Regionalizációs törekvések és etnoregionalizmus a poszt-kommunista Szlovákiában, 1989-1998. Tér és Társadalom. 2008/4. szám. 205-221. old.


 


5. A TANULMÁNYOK TERJEDELME


A tanulmányok terjedelme szöveggel, végjegyzetekkel, ábrákkal, térképekkel és felhasznált irodalommal együtt maximum 8 A/4-es oldal, az alábbi paraméterekkel:


 - Margó: körbe 2,5 cm


- Betű: 12-s Times New Roman


- Sorköz: Szimpla


 Kérjünk valamennyi leendő szerzőnket, hogy a fenti tartalmi és formai követelményeket vegyék figyelembe tanulmányuk megírásakor.


 Szeged, 2018. szeptember 1.                                          Csüllög Gábor                                                                                                                                                                                        főszerkesztő