Bejelentkezés vagy Regisztráció készítése a beküldéshez.

A folyóirat korábbi évfolyamai elérhetők és letölthetők https://vikek.eu/ honlapról

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A KÖZTES EURÓPA FOLYÓIRATHOZ BEKÜLDÖTT TANULMÁNYOKHOZ

Érvényes: 2019. május 1-től

Tájékoztató szerzőknek az Open Journal Sistems (OJS) rendszerbe való feltöltéshez

A folyóirat 2019-től évente kétszer fog megjelenni: az első szám június-július, a második szám november-december.

A beküldött tanulmányok megjelenése nem minden esetben beküldési sorrendben történik, részben a számok tematikája részben a bírálattól időtartamától függően. Lehetnek olyan beküldött tanulmányok amelyeket a bírálók változtatás nélkül elfogadnak, vagy olyanok amelyeken kisebb-nagyobb változtatásokat kell elvégezni, nyilván ez időt igényel.

A beküldés után figyeljék az értesítéskét, illetve a honlapot, a bírálat állapotát és ha a bírálat kéri a változtatást, akkor felülvizsgálati szakasz indul, ilyenkor a bírálat alapján kell elvégezni a változtatásokat, majd a javított változatot feltölteni.

 Mivel folyóiratunk az Open Journal Sistems rendszerében jelenik meg kérjük, hogy a kettős vak lektorálás biztosítása érdeklében tanulmányuk feltöltését két külön Word fájlban tegyék meg.

Az első fájl tartalmazza a teljes tanulmányt (szerzővel/szerzőkkel, adataikkal, a tanulmány szövegével a jegyzetekkel és az irodalomjegyzékkel), az alább ismertetett formátumban (ahogy az elfogadás esetén meg fog jelenni).

Ennek a fájlnak a következő fájlneve kell hogy legyen: SzerzőCím.doc, pl. – KisKálmánÉvtizedeshatások.doc

A második fájl a tanulmányt tartalmazza, a szerző/szerzők neve és adatai nélkül, vagyis csak a címmel kezdődjön. Ennek a fájlnak a következő fájlneve kell hogy legyen: Cím.doc, pl. –Évtizedeshatások.doc Ebben a Word fájlban törölni kell a szerző nevét amely a Wordben, illetve a Windowsban van beállítva (ha a szerző saját neve van felhasználóként (user-ként) beállítva), pl. a mentés másként ablaknál alul a szerzők doboznál a beírt szerző nevét törölve be lehet írni a no-name „nevet”.

Ez utóbbi fájl fog a bírálókhoz kerülni.

A fájlokat egymásután töltsék fel.

Ha a bírálók véleménye alapján a tanulmányt át kell dolgozni, akkor csak a szerző nevével ellátott teljes változaton végezzék el a módosításokat és azt töltsék fel újra a megnyitott felülvizsgálati eljárásban a régi fájl mellé, de a fájlnévbe írják be, hogy javított: JavSzerzőCím.doc, pl. – JavKisKálmánÉvtizedeshatások.doc

A feltöltésnél kérjük még az alábbiakat figyelembe venni:

Az 1. pont (kezdés) és a 2. pont (beküldendő anyag feltöltése) után a 3. pontban a metaadatokat kell beírni a megfelelő részek kitöltésével.

Itt kérjük, hogy az alábbiakra ügyeljenek:

  • Az Előtag dobozba ne írjanak semmit!
  • A Cím dobozba a tanulmány teljes címét írják be magyarul, de ne nagybetűkkel, hanem normális formában, a végén pont nélkül
  • Az Alcím dobozba az ANGOL NYELVŰ CÍMET írják be nagybetűkkel
  • Az Absztrakt dobozba egymástól elválasztva írják be a magyar és az angol nyelvű absztraktokat
  • A Kulcsszavak dobozba írják be a magyar és az angol nyelvű kulcsszavakat

A beírt Cím, Alcím, Absztrakt, Kulcsszavak fognak látszani a folyóirat OJS honlapján az adott számnál a megjelenés után. Ezeket veszik figyelembe a különböző webes keresők is. Ezért fontos mind a magyar mind az angol nyelvű pontos kitöltés

Kérjünk valamennyi leendő szerzőnket, hogy az alább ismertetésre kerülő FORMAI KÖVETELMÉNYEK-et tartsák be. Az előírásoknak nem megfelelő tanulmányokat visszaküldjük a szerzőnek.    

A TANULMÁNYOK TERJEDELME

 A tanulmányok terjedelme szöveggel, végjegyzetekkel, ábrákkal, térképekkel és felhasznált irodalommal együtt minimum 10, maximum 15 A/4-es oldal, az alábbi paraméterekkel: 

  • Margó: körbe 2,5 cm
  • Betű: 12-s Times New Roman
  • Sorköz: Szimpla

Kérjük, hogy a kéziratot az alábbi linkről letölthető formai követelmények szerint készítsék el.
Beküldéskor csak Word formátumú fájlt küldjenek, PDF formátumot nem fogadunk el.

A beküldendő kéziratok formai követelményei az alábbi linkről tölthetők le:

https://vikek.eu/wp-content/uploads/2019/05/K%C3%B6ztes-Eur%C3%B3pa-T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-%C3%A9s-formaik%C3%B6vetelm%C3%A9ny.pdf