„Demokratikus köztársaságból” „keresztény, hivatásrendi szövetségi állam” Adalékok Német-Ausztria keresztény-konzervatív politikai öndefiníciójához (1918-1938)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Péter Krisztián Zachar

Absztrakt

A modern osztrák államiság mindmáig egyik legvitatottabb és legtöbbször félreértelmezett korszaka az ún. „hivatásrendi állam” időszaka Engelbert Dollfuß, majd Kurt Schuschnigg kancellárok irányítása alatt. Az 1918-as összeomlást követően önmagát kereső új német-osztrák nemzetállam ebben a korszakban találta meg új küldetését Közép-Európában és igyekezett öndefiníciójának megfelelő állam-berendezkedést megvalósítani. Ezen időszak megítélése a történetírásban mindmáig nem egységes, az objektív tények hátterével, következményeivel kapcsolatosan eltérő politika-történeti, filozófiai álláspontok alakultak ki és mindmáig a szubjektív történészi hozzáállás határozza meg eme néhány év értékelését. Jelen tanulmánnyal az 1918 utáni útkeresés és az 1933-1938 közötti osztrák állam eszmetörténeti hátterének feltárásához kívánunk újabb szempontokkal hozzájárulni és egyben a keresztény-konzervatív politikai gondolkodás meghatározó elemire rámutatni.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Zachar, P. K. (2019). „Demokratikus köztársaságból” „keresztény, hivatásrendi szövetségi állam”: Adalékok Német-Ausztria keresztény-konzervatív politikai öndefiníciójához (1918-1938). Közép-Európai Közlemények, 11(4.), 244–267. Elérés forrás https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/31563
Rovat
Cikkek