Az Acta Historiae Litterarum Hungaricarum a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Magyar Irodalmi Tanszékének évkönyve. 1961 óta folyamatosan megjelenik, lényegében azonos koncepcióval: a tanszék, a bölcsészkar és a vonzáskörébe tartozó oktatók, kutatók értekezéseit tartalmazta az irodalomtörténet, irodalomtudomány és irodalomelmélet köréből. 2016-ban, a 32. kötettől új szerkesztőbizottság alakult, és az évkönyvnek új folyama indult. Nyitottabbá vált a nemzetközi (közép-európai és világirodalmi) jelenségek felé – ezt tükrözi a szerkesztőbizottság határokon túlra kiterjedő összetétele és az évkönyv többnyelvűsége. Ugyanakkor megerősödött a kiadvány interdiszciplináris, intermediális és komparatív jellege.

Évf. 37-38 (2020)

Megjelent: 2022-06-30

Az összes folyóiratszám megtekintése