A piacorientáció konstrukciójának aktualizálása a holisztikus marketingkoncepció segítségével

Fő cikk tartalom

Kovács Bence
Szakály Zoltán

Absztrakt

A piacorientációs kutatások közel 30 éves múltra tekintenek vissza. Ezen kutatások
elsődleges törekvése, hogy feltárják, miként kapcsolódik össze a piac, mint koordinációs mechanizmus és a szervezet, mint önálló entitás. A piacorientáció legszélesebb körben elfogadott megközelítései (magatartási és kulturális) a marketingkoncepcióra építenek, központi elemként pedig azt határozzák meg, hogy a szervezet miként törekszik adaptálni a marketingkoncepciót működése során. A teoretikus kutatások rendszerint a korábban említett megközelítések kombinációjaként igyekeznek a modernizálást véghez vinni. Jelen szakirodalmi feltáró tanulmányban arra törekszünk, hogy a marketingkoncepció legmodernebb megközelítését a holisztikus marketingkoncepciót próbáljuk meg a piacorientáció konstrukciójához illeszteni. Azaz a tanulmány célja egyrészt a piacorientáció szakirodalmának bemutatása, másrészt a piacorientáció koncepciójának aktualizálása a holisztikus marketingkoncepcióval. A tanulmány végén bemutatásra kerül egy 21 állításból álló leírás a holisztikus piacorientációról, amely a holisztikus marketing négy dimenziójára oszlik: belső marketing, integrált marketing, kapcsolatmarketing és teljesítménymarketing.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Kovács, Bence, és Zoltán Szakály. 2020. „A piacorientáció konstrukciójának aktualizálása a Holisztikus Marketingkoncepció segítségével”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 15 (1-2), 11-21. https://doi.org/10.14232/jtgf.2020.1-2.11-21.
Rovat
Fogyasztói szokások és piacorientáció