A „technicizált” tájak jelentősége a fiatal műszaki mérnökjelöltek életében

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nagy Valéria
Wang Chao-Tang

Absztrakt

A táj hatással van az emberre, azonban az emberi tevékenység hatására a táj isváltozik/változhat, amely változásnak negatív pszichológiai, élettani hatásai is lehetnek. A kompetenciadús táj egy rendkívül „komplex ékszer” az életünkben, hozzájárul egészségünk megőrzéséhez, tágabb értelemben jóllétünk meghatározója. Jelen közlemény célja annak felmérése, hogy a leendő műszaki mérnökök a hatás-ellenhatás mechanizmusának ismeretében milyen értéket tulajdonítanak a tájnak/tájképnek saját egészségük vonatkozásában, illetőleg milyen attitűd jellemzi őket a kompetenciadús tájak megőrzésének, formálásának folyamatában. E célkitűzés megvalósítása rövid kérdőíves felmérés keretében valósult meg 68 fő egyetemi hallgató véleményének feldolgozásával. A transzdiszciplináris felmérés eredményeként az egészségmegőrzés témakörében a táj/tájkép fogalmához a nyugalom, kikapcsolódás, feltöltődés, sportolás (biciklizés, futás, túrázás, séta) fogalmakat társítják leginkább a válaszadók. Az eredmények alapján megállapítható továbbá, hogy a megkérdezett fiatal felnőttek körében a jelen „élményvilága” (a „technicizált” tájakvonatkozásában) felértékelődik, ugyanakkor a jövőbeni tájpotenciálnak az egészségre gyakorolt hatása miatt aggódók aránya ~70%-os. Az eredmények azt sugallják, hogy a jövőben továbbra is figyelemmel kell lenni, illetve erősíteni kell a mérnökjelöltekben, hogy a tevékenységük során a technológiai hatáselemzések elvégzése mellett az ökológiai hatáselemzések elvégzését se hanyagolják el a pozitív pszichológiai, élettani hatásokkal bíró tájak kialakítása okán.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Nagy, Valéria, és Chao-Tang Wang. 2020. „A »technicizált« tájak jelentősége a Fiatal műszaki mérnökjelöltek életében”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 15 (3-4), 67-73. https://doi.org/10.14232/jtgf.2020.3-4.67-73.
Rovat
Fogyasztói értékítélet és tudatosság