Kereskedelemszervezés és vásárlásösztönzés összefüggései a magyar FMCG piacon

Main Article Content

Földi Kata
Pénzes Ibolya
Pólya Éva

Absztrakt

Az ezredforduló utáni idők jól körülhatárolható változásokat hoztak a kiskereskedők szakmai szervezeteiben és marketingtevékenységében a magyar hárompólusú FMCG piacon. A vállalkozások működési feltételei bonyolultabbá váltak, ami a releváns befolyásoló tényezők számának és intenzitásának változékonyságában, valamint előrejelzési nehézségeiben is megmutatkozik. Ezek közül a fogyasztói/vásárlási magatartás változása, a versenyintenzitás növekedése, a beszerzési marketing erősödése, a csatornapozíció változása, az informatikai és infokommunikációs eszközök innovációja, a gazdasági környezet meghatározó változása, a szigorodó jogszabályok és a váratlan események, az ökológiai környezet hatása kiemelhető. A piaci versenyre fókuszáló változások hatásának feltárásához fontos kiindulópont, hogy a Magyarországon működő üzletláncok száma és aktivitása stabilizálódott, ami eltolta a kutatások irányát a kereskedelemszervezés és a marketing kapcsolatának feltárására, a versenyelőnyök javítására. és a menedzsment hatékonyságára.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Földi, Kata, Pénzes Ibolya, és Pólya Éva. 2024. „Kereskedelemszervezés és vásárlásösztönzés összefüggései a Magyar FMCG Piacon”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 18 (3-4):71-80. https://doi.org/10.14232/jtgf.2023.3-4.71-80.
Rovat
Vállalati sikeresség, eladásösztönzés, fogyasztói magatartás és termékfejlesztés
Szerző életrajzok

Földi Kata, Debreceni Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Intézet (Debrecen),

főiskolai docens

Pénzes Ibolya, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék (Budapest)

főiskolai docens

Pólya Éva, Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar, Marketing tanszék (Budapest)

főiskolai tanár

Hivatkozások

Agárdi I. (2010): Kereskedelmi marketing és menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://doi.org/10.1556/9789634540168

Blattberg, Robert C., Neslin Scott A. (1993): „Chapter 12 Sales promotion models Handbooks,” in: Operations Research and Management Science, 5: 553–609. https://doi.org/10.1016/s0927-0507(05)80035-0

Dudás K. (2012): A kereskedelmi gazdaságtan alapjai. PTE KTK, Pécs.

Horváth D., Bauer A. (szerk.) (2013): Marketingkommunikáció. Akadémiai kiadó, Budapest. https://doi.org/10.1556/9789630597227

Juhász A., Kenedics K., Sólyom Cs. (2006): Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása és vezetése. BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest.

Koppelmann U. (1997): Beschaffungsmarketing für die Praxis. Springer Verlag, Tokio.

Kotler, P., Keller, K. L. (2012): Marketingmenedzsment. Akadémiai kiadó, Budapest. https://doi.org/10.1556/9789630597784

McGoldrick, P. J. (1990): Retail marketing. Mcgraw-Hill Book Company, London.

Nilsson, J., Hozier, G. C., Host V. (1989): Reseller A sortment Decision Criteria. Journal of Marketing Research 26 (1): 1. https://doi.org/10.2307/3172679

Panyor Á., Balogh S., Hampel Gy. (2019): Élelmiszer-gazdaság. Szegedi Tudományegyetem,

Pénzes I. R. (2005): Kereskedelmi vállalkozások beszerzési és értékesítési magatartásának modellezése. In: Józsa, László; Varsányi, Judit (szerk.) Marketingoktatás és kutatás a változó Európai Unióban: Marketing Oktatók Klubjának XI. Konferenciája előadásai Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem 655 p. CD kiadvány

Pénzes I. R. (2010): Üzletláncok vásárlásösztönzésének hatása a magyarországi FMCG piacon, Marketing és Menedzsment, 44 (3): 29–39.

Pénzes I. R., Pólya É. (2019): Az üzletválasztást befolyásoló tényezők és az élelmiszerkiskereskedelmi üzlethálózat kölcsönhatásai, Economica (SZOLNOK) 10 (2): 77–82. https://doi.org/10.47282/economica/2019/10/2/4091

Pénzes I. R., Gyenge B. (2010): Kereskedelmi marketing. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet, Gödöllő.

Rekettye G. (2011): Multidimenzionális árazás Insight trendek, vásárlók. Budapest Akadémiai Kiadó, Budapest. https://doi.org/10.1556/9789630597937

Schenk, H. O. (2007): Psychologie im Handel Entscheidungsgrundlagen für das Handelsmarketing. 2. Auflage München Wien Oldenburg Verlag

Szakály Z. (szerk) (2017): Élelmiszermarketing. Budapest: Akadémiai kiadó, Budapest. https://doi.org/10.1556/9789634540250

Tonndorf, H. G. (1997), Kiskereskedelem Európai Színvonalon. Novorg Kiadó, Budapest.

Vörösmarty Gy. (2001): A beszerzés információs kapcsolatai. doktori disszertáció Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási egyetem, Budapest.