A fogyasztói tudatosság felmérése a virslik vásárlása során

Main Article Content

Erdei Bálint
Kulcsár Tamás
Zsótér Brigitta
Mihalkó József

Absztrakt

Az egészség- és környezetvédelemmel párhuzamosan fokozatosan előtérbe került a fogyasztói tudatosság a táplálkozás terén is, mely a húskészítmények piacára is hatást gyakorol. Ennek kapcsán jelenleg is terítéken szerepelnek a húsfogyasztást érintő moralitással és egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések. A témában a sertéshús és a belőle készült termékek érintettek főként, melyeket időről időre illetnek egészségtelen jelzővel. Így kutatási témánkként a virsli fogyasztási és vásárlási szokásainak kérdőíves felmérésére vállalkoztunk. A témához kapcsolódó válaszok, valamint a megkérdezettek demográfiai adatainak összehasonlítása alapján próbáltuk a megfelelő következtetéseket levonni a fogyasztói tudatosságra vonatkozóan.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Erdei, Bálint, Tamás Kulcsár, Brigitta Zsótér, és József Mihalkó. 2024. „A fogyasztói tudatosság felmérése a Virslik vásárlása során”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 18 (3-4):89-97. https://doi.org/10.14232/jtgf.2023.3-4.89-97.
Rovat
Vállalati sikeresség, eladásösztönzés, fogyasztói magatartás és termékfejlesztés
Szerző életrajzok

Zsótér Brigitta, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Mérnöki Menedzsment és Ökonómiai Intézet (Szeged)

egyetemi docens

Mihalkó József, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Élelmiszermérnöki Intézet (Szeged)

tanársegéd

Funding data

Hivatkozások

Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírása a húskészítményekről és egyes előkészített húsokról (48/2016. (VII. 18) FM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról).

Csanádi J., Zsarnóczay G., Bencsik D. (2019): Élelmiszertechnológiák, 1. kötet, Állati eredetű nyersanyagot feldolgozó élelmiszertechnológiák. Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki Intézet, Szeged. http://eta.bibl.u-szeged.hu/2192/ (2023. 11. 18.)

Dióspatonyi I. (2017): A húsfeldolgozás technológiája. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest.

Erdei B., Kulcsár T., Zsótér B., Mihalkó J. (2023): Virsli vásárlási és fogyasztási szokások (kérdőív). <https://docs.google.com/forms/d/1qXPJg59A8-qrQ8KGeqRzs27Kzk09HFZ1gPwwoaxrV8g/

viewform> (2023. 11. 18.)

Hofmeister-Tóth Á. (2017): A fogyasztói magatartás alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth H. Zs., Szabó P. B., Véha A. (2016): Investigation of wheat grits during storage. Acta Universitatis Sapientiae Alimentaria, 9 (1): 41–49. https://doi.org/10.1515/ausal-2016-0004

Magyar Z., Véha A., Szabó P. B. (2020): Examination of milling technological properties of different wheat varieties. Progress in Agricultural Engineering Sciences, 16 (S1): 75–86. https://doi.org/10.1556/446.2020.10008

Nábrádi Z., Kovács S., Szakály Z. (2017): A húsfogyasztási szokások összefüggése az evési attitűdökkel a fiatal felnőtt korosztályban. Marketing & Menedzsment, 51 (EMOK klsz): 75–84.

OECD-FAO (2022): Agricultural Outlook 2022-2031. OECD Publishing, Párizs.

Smith, E. R., Mackie, D. M., Claypool, H. M. (2016): Szociálpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Szabó B., Čolović, R., Sredanović, S., Filipović S., Kormanjoš, Š., Spasevski, N., Gyimes E. (2013): Effects of addition of carp meat on hardness of rat feed pellets. Food & Feed Research, 40 (1): 43–51.

Szabó P. B. (2013): Kernel hardness and dough reological investigation on different wheat varieties. Analecta Technica Szegedinensia, 7 (1-2): 59–63. https://doi.org/10.14232/analecta.2013.1-2.59-63

Véha A., Szabó P. B., Gyimes E. (2012): Peritec technology to reduce fusarium toxin contamination in the milling technology. Analecta Technica Szegedinensia, 6 (1-2): 131–136.

Vida V., Szakály Z. (2023): Sertéshús és sertéshúskészítmények fogyasztási szokásai, trendjei. Táplálkozásmarketing, 10 (1): 81–97. https://doi.org/10.20494/TM/10/1/6

Vida V., Szűcs I. (2016): Társadalmi-kulturális kérdések és a tradíciók szerepe a sertéshúsfogyasztásban. Táplálkozásmarketing, 3 (2): 79–89. https://doi.org/10.20494/TM/3/2/6