Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntjük a társadalmi nemek tudománya területén megjelenő első magyar folyóirat, a TNTeFTársadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóiratnyitó lapján. A TNTeF lektorált elektronikus szakmai lap, melyben a közlésre benyújtott tanulmányok a humán és társadalom tudományok területéről két külső, független recenzens elbírálása után kerülnek megjelenésre.

A TNT, a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoportja 2010 őszén elhatározta, hogy rendszeresen megjelenő szakmai fórumot hoz létre a magyarországi, illetve az államhatáron túl bárhol élő magyar nők és feministák életét, mozgalmait, illetve az életüket megjelenítő kulturális, irodalmi, és médiareprezentációkat kutatóknak.

Elsősorban magyar nyelvű folyóirat kívánunk lenni, de minden kiadvány angol nyelvű összegfoglalóval együtt jelenik meg. Esetenként tervezzük egy-egy angol nyelvű blokk megjelentetését is.

Az e-folyóirat elindításával a társadalmi nemi viszonyok kutatási eredményeit bemutató tanulmányoknak kívánunk teret adni. Célunk, hogy bátorítsuk a különféle tudományágak képviselői között zajló inspiráló párbeszédet, a kritikus kíváncsiságot. Szeretnénk, ha a folyóirat lehetséges kapcsolódási pontként, egymás munkájából erőt merítő közegként szolgálna az eltérő társadalmi és kulturális térben alkotók számára. Olyan szakmai fórum szeretnénk lenni, amely tudatosítja az elemzés pozícionáltságát, értékrendbe ágyazódottságát, illetve a kutató személyes érintettségét. A társadalmi nemek tudományának interdiszciplináris jellegéből adódóan egyként várjuk a humántudományok és társadalomtudományok kutatóinak cikkeit, híreit. Szeretnénk, ha a nőinek megélt tapasztalatok artikulálódásának eredményeként élő kapcsolat teremtődne a feminista kutatógenerációk és iskolák, a különböző tudományterületek között. Legfőbb szerkesztői elvünk, hogy a térbeli, időbeli és értékbeli sokféleségének köszönhetően a megérteni akarástól vezérelt szabadság hangján szólaljon meg a folyóirat.

A folyóirat évente kétszer jelenik meg, márciusban és novemberben. A tavaszi szám az előző évi, a TNT szervezte szegedi genderes konferencián elhangzott előadások válogatása, míg az őszi szám a tavaszi számban közzétett felhívásra beérkezett tanulmányokra (4-6) épül. A folyóirat gerincét a Tanulmányok rovat adja, illetve a Fórum, ahol interjúkat, és a korábban megjelent tanulmányokra érkezett reakciókat jelentetnénk meg (1-3 cikk), egy Szemle rovat, ahol a magyar nyelven itt/máshol megjelent monográfiák, kötetek rövid bemutatásai, kritikái lennének, illetve a máshol/itt, nem magyarul megjelent munkák ismertetési lennének, továbbá egy Figyelő, ahol a gender témában született PhD védésekről, a közelgő konferenciákról, egyetemi képzési programok indulásáról, kulturális és politikai eseményekről adunk hírt. Tisztelettel kérjük az Olvasót, hogy értesítse a Szerkesztőséget bármilyen közérdeklődésre számot tartó eseményről.

TNTeF Szerkesztőség