A közlésre szánt írást, a szerző e-mail elérhetőségét, ORCID azonosítóját (ha van), szerzői nyilatkozatát (mely szerint a kézirata korábban még nem publikált és elbírálás alatt nem álló, eredeti írásmű), valamint az írás rövid (250-300 szavas, és 5 kulcsszóval ellátott) angol és magyar összefoglalóját elektronikus formában (MS Word) a következő címre kérjük: gender@ieas-szeged.hu

Formázási útmutató: A kéziratnak követnie kell a folyóirat által megadott Benyújtás formai kritériumait. A folyóirat formai előírásait nem követő kéziratokat nem áll módunkban elfogadni! A beküldött tanulmányok terjedelme 5000-7000 szó között mozogjon (irodalomjegyzékkel és a lábjegyzetekkel együtt). A szöveget kísérő képeket, illusztrációkat külön fájlként csatolva kérjük (JPG, GIF vagy PNG formátumban), azzal, hogy a tervezett helyük a szövegben szögletes zárójellel legyen jelölve – pl. [1. kép]. Amennyiben az Internetről letöltött illusztrációkról, képekről van szó, feltétlenül meg kell adni a kép eredeti forrását is (nem csak a honlap címét), illetve csatolni kell a szükséges szerzői jogokat (a kép szerzőjének engedélyét a felhasználásra).

Útmutató recenziószerzőknek: A folyóirat minden számában szeretnénk megjelentetni a társadalmi nemek, a szexualitás, illetve a feminista tudományok területéről vagy nézőpontjából megszólaló, magyarul megjelent, vagy a magyarországi gyakorlatokkal (is) foglalkozó idegen nyelven kiadott tudományos könyv és/vagy folyóiratszám recenzióját (3-5 írást). A recenzió elkészítés a szempontjai a Benyújtás formai kritériumaiban olvashatók.
A recenziók leadási határideje a tavaszi számhoz január 30, az őszihez augusztus 30.
A recenziót az olvasó szerkesztőnek, a folyóirat email címére kell elküldeni.

Az adott szám sajtóhibáinak jegyzékét a szám Archívumba kerülésekor jelezzük (ERATUM/ERRATA) a Tartalomjegyzék szükséges eleménél.