Az 'írónő' szerepe a magyar középiskolai irodalomoktatásban

Main Article Content

Udvari Tünde
Kulcsár Zsófia

Absztrakt

Talán kijelenthetjük, hogy az elmúlt húsz évben egyre nagyobb nyilvánossága van a női irodalomnak, illetve ezek recepciójának a magyar irodalomkritikában. Azonban a középiskolai irodalmi kánon ebből a szempontból keveset változott. Dolgozatunkban a magyarországi középiskolai irodalomoktatás és a feminista irodalomtudomány kapcsolatát vizsgáljuk meg a kanonizáció folyamatában. Személtetésként egy irodalmi tankönyv rövid bemutatását, elemzését választottuk. Emellett még kitérünk a kerettanterv és az érettségi vizsga hiányosságaira is. Megállapítjuk, hogy az irodalmi tér hatalmi pozícióinak nemi kódolása újratermelődik a középiskolai irodalomoktatásban.

Article Details

Hogyan kell idézni
Udvari, Tünde, és Zsófia Kulcsár. 2012. „Az ’írónő’ Szerepe a Magyar középiskolai irodalomoktatásban”. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat 2 (1):109-18. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/tntef/article/view/33640.
Rovat
TNT tagok és PhD hallgatók
Szerző életrajzok

Udvari Tünde, Szegedi Tudományegyetem

Udvari Tünde jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. 2009-ben magyar és angol szakos középiskolai tanári diplomát szerzett, hivatását azóta is gyakorolja középiskolai tanárként. Főbb kutatási területei a feminista irodalomkritika, a befogadói elméletek, közönségkutatás és a ‘laikus’-nak nevezett olvasók értelmezési stratégiáinak feltérképezése.

Kulcsár Zsófia, Szegedi Tudományegyetem

Kulcsár Zsófia, a Szegedi Tudományegyetem anglisztika és német szakján szerzett BA fokozatot 2009-ben. Tanulmányait az anglisztika mesterképzésben a Gender Through Literatures and Cultures in English szakirányon folytatta. 2011-től az Irodalomtudományi Doktori Iskola ‘Angol nyelvű irodalmak és kultúrák’ alprogramjának elsőéves hallgatója. Fő érdeklődési területe a rendszerváltás utáni magyarországi feminista mozgalmak nemezetközi kapcsolatai, illetve az úgynevezett poszt-feminista populáris kultúra feminista kritikája.