Túl az excelszemléletű feminizmuson Az interszekcionalitás koncepcionális és politikai kihívásai ma

Main Article Content

Csányi Gergely
Kováts Eszter

Absztrakt

Tanulmányunkban végigvesszük az interszekcionalitás történetét, az 1960-as évek identitáspolitikai küzdelmeitől napjaink interszekcionális politikai gyakorlataiig. Majd kifejtük a kortárs individualista, excelszemléletű interszekcionalitással szembeni kritikáinkat. Excelszemléletűnek nevezzük az interszekcionalitás azon kortárs kvantifikálódott és individualizálódott inkarnációját, mely az Excel-táblázathoz hasonlóan csak összeszámolja az egyéni elnyomási tapasztalatokat. Végül, ezzel szemben, felvázoljuk egy komplex interszekcionalitás lehetőségét.

Article Details

Hogyan kell idézni
Csányi, Gergey, és Eszter Kováts. 2020. „Túl Az excelszemléletű Feminizmuson: Az interszekcionalitás koncepcionális és Politikai kihívásai Ma”. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat 10 (1):39-66. https://doi.org/10.14232/tntef.2020.1.39-66.
Rovat
Tanulmányok
Szerző életrajzok

Csányi Gergely, Pécsi Tudományegyetem

Csányi Gergely szociológus, a Pécsi Tudományegyetem Demográfia és Szociológia Doktoriskolájának, illetve Pszichológia Doktoriskolájának doktorandusza. A Helyzet Műhely tagja. Kutatási területe a pszichés struktúrák, az intimitás, a test koncepciók és a nem szocioökonómiai beágyazottsága és történeti változása. Számos publikációja jelent meg folyóiratokban, illetve tanulmánykötetekben és több folyóirat lapszámot vendégszerkesztett. Néhány online elérhető fontosabb (társ- vagy önálló szerzőként írt) magyar nyelvű publikációja: „A rendszerváltozás utáni magyar feminista mozgalom globális, történeti perspektívából” 2018; „Társadalmi reprodukció. Az élet újratermelése a kapitalizmusban” 2018; „A „jó anya” mítosza Magyarországon a reproduktív munka és a piac globális történetének szempontjából” 2018; „Genderrezsim és „nőpolitika” Magyarországon. Történeti politikai gazdaságtani elemzés” 2019.

Kováts Eszter, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kováts Eszter politológus, az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolájának hallgatója, jelenleg a berlini Humboldt Egyetem vendégkutatója. 2009-től 2019 végéig a Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) munkatársa volt, 2012 és 2019 között az alapítvány kelet-közép-európai genderprogramjáért volt felelős. Legutóbbi publikációja: “Post-Socialist Conditions and the Orbán Government’s Gender Politics between 2010 and 2019 in Hungary” in Right-wing Populism and Gender. European Perspectives and Beyond (2020).