Roma lányok szexualitása tanár-szemmel Etnikai- és osztályegyenlőtlenségek diszkurzív újratermelődése a középiskolában

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rédai Dorottya

Absztrakt

A 2019-ben megjelent könyvem alapjául szolgáló kutatásban a nem, a szexualitás, az etnicitás és a társadalmi osztály interszekcióit vizsgáltam egy magyarországi középiskolában, etnográfiai módszerekkel. Arra kerestem a választ, hogy a szexualitás iskolai diszkurzusai hogyan artikulálják a diákok nemi, etnikai és osztály-hovatartozását és ezzel együtt hogyan reprodukálják a társadalmi egyenlőtlenségeket a középfokú oktatás intézményes keretein belül. Ebben a tanulmányban tanárokkal készült interjúrészletek segítségével szeretném bemutatni, hogyan elemezhetőek azok a gender/szexualitás diszkurzusok, amelyek etnikai és egyben osztály-kategóriákat hoznak létre. A bemutatott interjúrészletekben tanárok beszélnek a diákok szexualitásáról és a szexualitáson keresztül jelölik ki egyértelműen a diákok helyét az iskolai etnikai és osztály-hierarchiában. Ez a két kategória nemcsak metszi egymást, hanem konvergál, egymás nélkül nem értelmezhető ezekben a diszkurzusokban. Az interszekcionális elemzések gyakran két szubjektum-kategória metszéspontjára fókuszálnak. Elemzésemben kísérletet teszek annak megvizsgálására, hogy mi történik ott, ahol több ilyen szubjektum-kategória diszkurzívan összetalálkozik, és ennek nagyon is materiális következményei lesznek.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Rédai, Dorottya. 2020. „Roma lányok szexualitása tanár-Szemmel: Etnikai- és osztályegyenlőtlenségek diszkurzív újratermelődése a középiskolában”. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat 10 (1):67-87. https://doi.org/10.14232/tntef.2020.1.67-87.
Rovat
Tanulmányok
Információk a szerzőről

Rédai Dorottya, Független kutató

Rédai Dorottya független kutató, a társadalmi nemek, és az oktatás területén. A Közép-európai Egyetem, Budapest (CEU) Gender Studies programjában szerezte doktori fokozatát 2015-ben. Kutatási területe a nemek közti egyenlőség az oktatásban, a szexuális nevelés, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek interszekcionális kialakulása és újratermelődése a közoktatásban. Kutatói és tréneri munkája mellett aktivistaként tevékenykedik LMBTQ és nőszervezetek oktatási projektjeiben.