A pécsi gazdasági elit a dualizmus korában Composition and Changes of the Economic Elite of Pécs (1867-1914)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoltán Kaposi

Absztrakt

A dualizmus korában Pécs nagyon gyorsan fejlődött. Különösen az ipar fejlődése gyorsult föl, ahol jelentős innovációk jöttek létre. Tanulmányunkban bemutatjuk, hogy a mintegy félévszázad alatt milyen változások mentek végbe a gazdasági elit összetételében, s milyen nagyobb csoportokból állt össze a városműködést nagyban meghatározó csoport. Adatbázisunkból multipozicionális szemlélettel négy nagyobb csoportot különböztettünk meg. Jelentős szerepet játszottak a város életében a Pécshez kötődő arisztokraták és középbirtokosok. A gazdasági fejlődés miatt az elitben egyre nagyobb számban jelentek meg a gyártulajdonosok, nagykereskedők, bankárok és a legnagyobb foglalkoztató, a Dunai Gőzhajózási Társaság szénbányáinak vezetői. A harmadik csoportot az ügyvédek, az államigazgatásban és a városi közigazgatásban dolgozó vezetők adják. A negyedik csoportba a hatalmas birtokokkal, így nagy jövedelmekkel rendelkező egyházi vezetők adják. Vizsgálatunkhoz virilislistákat, levéltári forrásokat, szakirodalmat, sajtóforrásokat, statisztikai kimutatásokat, hagyatéki leltárakat stb. egyaránt felhasználtunk. Vizsgálatainkból kitűnik, hogy Pécsett a gyors gazdasági fejlődés ugyan módosította a korábbi elit összetételét, de még így is igen erős maradt a hagyományos társadalmi csoportok pozíciója a város életében.  


Pécs developed rather quickly in the period of the Dual Monarchy. The industrial sector’s development was especially quick and significant innovations came alive. In our study we present the changes in the composition of the economic elite through half a century and the groups of this class which significantly influenced the city’s administration. We used multipositional approach to distinguish four major groups in our database. The Pécs related aristocracy and nobility played significant role in the life of the city. Due to the economic development more and more plant owners, wholesalers, bankers and managers of the coal mines of the First-Danube-Steamboat-Shipping Company became part of the elite. The third group consisted of lawyers, city administrators and state bureaucrats. The fourth group was made of Church leaders possessing vast amounts of lands; therefore, rather wealthy they were. We used tax assessment lists, archive sources, literature, press sources, statistical statements, estate inventories of deceased etc… As a result of our examinations we can state that the quick economic development modified the composition of the elite; however, the traditional social classes’ positions remained strong in the life of the city.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Kaposi, Z. (2020). A pécsi gazdasági elit a dualizmus korában : Composition and Changes of the Economic Elite of Pécs (1867-1914). Közép-Európai Közlemények, 13(1-2), 17–33. Elérés forrás https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/32959
Rovat
Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>