Kinél a vágy? – Az informatív kérdés és a kérés dimenziói

Fő cikktartalom

Márton Károly Gábor Alberti Anna Szeteli

Absztrakt

Ezúttal egy mondat propozicionális tartalmának megvalósulásához kapcsolódó vágyat vesszük górcső alá a ℜeALIS élethossziglani diskurzusreprezentációs eszköztárának segítségével. Ezt az a jelenség motiválja, hogy például a „Lelassítanál?” kérdő alak gyakran nem a hallgató vágyait firtatja, hanem éppen ellenkezőleg, a beszélő vágyát fejezi ki a lassítás iránt. Tanulmányunkban bemutatjuk azokat a szupraszegmentális jegyeket, melyek tizennyolc adatközlő
hanganyagának elemzése alapján szignifikánsan elkülönítik a kérdő és a kérő olvasatot. Az álruhába bújt kéréssel a beszélő ugyanúgy egy lassabb tempót kíván elérni, akárcsak a „Lassíts le!” paranccsal. Rajta áll – és ez adja írásunk másik témáját – milyen mértékben kíván udvarias lenni a hallgatóhoz, illetve milyen mértékben (volna) szükséges udvariasnak lennie.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Károly, M., Alberti, G., & Szeteli, A. (2018). Kinél a vágy? – Az informatív kérdés és a kérés dimenziói. Iskolakultúra, 28(5-6), 15-27. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2018.5-6.15
Rovat
Tanulmány