Az Iskolakultúra főként az oktatással-neveléssel, az iskola belső világával, illetve az oktatási rendszer jellemzőivel kapcsolatos írásokat közöl. Elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományok (pl. filozófia, antropológia, könyvtártudomány, művelődéstudomány, művészettörténet, nyelvészet, pszichológia, pedagógia, szociológia, szociális munka) művelői számára kínál publikálási lehetőséget tudományos és ismeretterjesztő írások – tanulmányok, szemlék és kritikák – közlésével, erősítve ezzel a tudományterületek közötti kommunikációt. A folyóirat bírálati rendszerű, a benyújtott kéziratot két, az adott szakterületet jól ismerő bíráló véleményezi.

ISSN 1215-5233

Évf. 29 szám 6 (2019)

Megjelent: 2019-06-01

A tanulói jóllét és az önértékelés jellemzőinek feltárása középiskolások és egyetemisták körében

Krisztina Nagy, Zita Gál, Szilvia Jámbori, László Kasik, József Balázs Fejes

3-17

Célok, tervek és tanulási stratégiák serdülők és fiatal felnőttek körében

Szilvia Jámbori, József Balázs Fejes, Zita Gál, László Kasik, Lilla Szabó Hangya, Krisztina Nagy

18-35

Serdülők és fiatal felnőttek identitása az önértékelés és a társas támogatás függvényében

Lilla Szabó Hangya, Szilvia Jámbori, Zita Gál, László Kasik, József Balázs Fejes

36-48

Középiskolások és egyetemisták szociálisprobléma-megoldásának nem szerinti különbségei

László Kasik, Zita Gál, Szilvia Jámbori, József Balázs Fejes, Krisztina Nagy, Lilla Szabó Hangya

49-61

Az összes folyóiratszám megtekintése