A benyújtott kéziratot a bírálati folyamat előtt formai szempontból ellenőrzik a folyóirat munkatársai. Amennyiben a kézirat hiányos vagy nem felel meg a formai követelményeknek, munkatársaink ezek javítására, pótlására kérik fel a szerzőt. Csak az a kézirat kerül bírálókhoz, amely teljes mértékben megfelel a formai követelményeknek, ezért fontos, hogy beküldés előtt ellenőrizzék a formai elvárások meglétét.

A beküldött kézirat előzetes formai ellenőrzése a következőket foglalja magában:

  • ● A kézirat egy címlapból és egy törzsszövegből áll
  • ● A címlap részei

○ Szerző(k) neve, intézménye
○ A szerzők elérhetősége: e-mail; telefon; postacím (ahová megjelenés esetén a folyóirat nyomtatott változatát a szerző kéri)
○ Angol és magyar cím
○ Angol és magyar absztrakt
○ Angol és magyar kulcsszavak (3–5 magyarul és angolul is)
○ Köszönetnyilvánítás/támogatás (opcionális)

  • ● A törzsszöveg részei

○ Magyar cím és absztrakt
○ Cím alatti kiemelés
○ A tanulmány szövege
○ Irodalom megfelelő formátumban
○ Nem lehet benne lábjegyzet (csak végjegyzet lehetséges)
○ Az ábrák, táblázatok szerkeszthetőek; az ábrák esetében a cím nem része az ábrának

  • ●A címlapon szereplő adatok és az OJS rendszerben szereplő metaadatok közötti egyezés
  • ● Az absztraktban és a főszövegben sem azonosítható(k) a szerző(k)