A mentális állapot változásának szerepe egy diskurzus szerveződésében

Fő cikktartalom

Eszter Kárpáti Judit Kleiber

Absztrakt

Dolgozatunkban a mentális állapot változásának szerepét vizsgáljuk egy diskurzus szerveződésében. A diskurzus akkor indul el, amikor a kezdeményezője számára egy probléma fogalmazódik meg, aminek megoldását célként tűzi ki. Több dialógusból, diskurzuslépésből állhat. Hipotézisünk szerint egy diskurzusban akkor következik el egy újabb diskurzuslépés, ha egy adott dialógust követően a diskurzus kezdeményezőjének mentális állapota megváltozik. Elemzésünkben egy korábban ortopéd sebészeti beavatkozáson átesett pácienssel készített interjú narratívája alapján a beteg elméjében megjelenő diskurzusreprezentáció modelljét igyekszünk felvázolni. A dialógusok eredményeként kialakuló mentálisállapot-változások (például megdöbbenés, megnyugvás, elbizonytalanodás) formális elemzését a ℜeALIS dinamikus szemantikai eszköztárával készítettük el.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Kárpáti, E., & Kleiber, J. (2018). A mentális állapot változásának szerepe egy diskurzus szerveződésében. Iskolakultúra, 28(5-6), 28-39. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2018.5-6.28
Rovat
Tanulmány