A catcalling megítélése és arra adott reakciók összefüggése egyes pszichológiai tényezőkkel

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Fedor Zsuzsanna
Snakóczki Réka
Kengyel Judith Gabriella

Absztrakt

A catcalling nem csak egy kellemetlen élmény, melyet a legtöbb nő legalább egyszer átél élete során (MacMillan, Nierobisz & Welsh 2000), hanem egy mechanizmus, amely által a hagyományos nemi szerepek, az ágens férfi és a passzív női szerep megerősítést nyernek. Amennyiben a zaklatásra passzivitás, vagy jószándék-tulajdonítás a válasz, az normatívként láttatja ezt a jelenséget, megerősítve az egyenlőtlen nemi szerepeken alapuló szexista rendszert (Fairchild 2009). A háttérben a rendszerigazolás jelensége húzódik meg, mely során az egyén olyan csoportközi viszonyokat, társadalmi berendezéseket is legitimál, melyek ellentmondanak csoportos vagy egyéni érdekeinek (Jost & Banaji 1994). Ennek számos negatív pszichés hatása van, például az erőszaktól való állandó félelem (Fairchild & Rudman 2008), vagy az alacsony önértékelés (Saunders, Scaturro, Guarino & Kelly 2016). Írásunk azt kívánja feltárni, milyen tényezők állnak kapcsolatban a jelenséggel, mik nyújthatnak védelmet, segítve az egyén megküzdését az ilyen jellegű tapasztalatokkal. 1. vizsgálatunk felvetése arra irányul, hogy a férfiak és nők közötti status quo fenntartására való késztetés, hogyan befolyásolja a nők zaklatással kapcsolatos vélekedéseit és alkalmazott megküzdési módjaikat, továbbá kitér önértékelésük, valamint a megküzdés módjaik összefüggéseire is. 2. vizsgálatunk célja azon tényezők felderítése, melyek segítik a catcallinggal való aktív megküzdést, valamint negatív kapcsolatban állnak az önváddal, a rendszer fenntartását segítő jószándék-tulajdonítással, és a zaklatás pozitív megítélésével. Kutatásunk megkísérli a domináns csoport általi észlelt fenyegetettség catcallinggal való kapcsolatának feltárását is.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Fedor, Zsuzsanna, Réka Snakóczki, és Judith Gabriella Kengyel. 2020. „A Catcalling megítélése és Arra Adott reakciók összefüggése Egyes pszichológiai tényezőkkel”. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat 10 (1):88-113. https://doi.org/10.14232/tntef.2020.1.88-113.
Rovat
Tanulmányok
Szerző életrajzok

Fedor Zsuzsanna, PPKE BTK Pszichológiai Intézet

Fedor Zsuzsanna a Pázmány Péter Katolikus egyetemen szerezte meg alapszakos pszichológus diplomáját 2019-ben. Jelenleg mesterszakos pszichológus hallgató, a PPKE klinikai- és egészségpszichológia szakirányán; disszertációja a nők leszólításával (catcalling) kapcsolatos attitűdöket és a nők hárító mechanizmusait vizsgálja.

Snakóczki Réka, PPKE BTK Pszichológiai Intézet

Snakóczki Réka a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte meg alapszakos pszichológus diplomáját 2020-ban. Mesterképzését a PPKE interperszonális és interkulturális szakirányán tervezi folytatni, kutatási érdeklődése a rendszerszemléletű terápiák vizsgálata.

Kengyel Judith Gabriella, PPKE BTK Pszichológiai Intézet

Kengyel Judith Gabriella a Szegedi Tudományegyetem pszichológia szakán 2013-ban, majd az ELTE szociológia szakán 2016-ban szerzett MA fokozatot. Jelenleg doktorjelölt a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájában. Emellett 2016 óta dolgozik tudományos segédmunkatársként, majd tanársegédként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézetének Szociálpszichológia Tanszékén. Fő kutatási területe a gender tudományok, a nemzeti identitás és a transzgenerációs értékátadás.