A catcalling megítélése és arra adott reakciók összefüggése egyes pszichológiai tényezőkkel

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Fedor Zsuzsanna
Snakóczki Réka
Kengyel Judith Gabriella

Absztrakt

A catcalling nem csak egy kellemetlen élmény, melyet a legtöbb nő legalább egyszer átél élete során (MacMillan, Nierobisz & Welsh 2000), hanem egy mechanizmus, amely által a hagyományos nemi szerepek, az ágens férfi és a passzív női szerep megerősítést nyernek. Amennyiben a zaklatásra passzivitás, vagy jószándék-tulajdonítás a válasz, az normatívként láttatja ezt a jelenséget, megerősítve az egyenlőtlen nemi szerepeken alapuló szexista rendszert (Fairchild 2009). A háttérben a rendszerigazolás jelensége húzódik meg, mely során az egyén olyan csoportközi viszonyokat, társadalmi berendezéseket is legitimál, melyek ellentmondanak csoportos vagy egyéni érdekeinek (Jost & Banaji 1994). Ennek számos negatív pszichés hatása van, például az erőszaktól való állandó félelem (Fairchild & Rudman 2008), vagy az alacsony önértékelés (Saunders, Scaturro, Guarino & Kelly 2016). Írásunk azt kívánja feltárni, milyen tényezők állnak kapcsolatban a jelenséggel, mik nyújthatnak védelmet, segítve az egyén megküzdését az ilyen jellegű tapasztalatokkal. 1. vizsgálatunk felvetése arra irányul, hogy a férfiak és nők közötti status quo fenntartására való késztetés, hogyan befolyásolja a nők zaklatással kapcsolatos vélekedéseit és alkalmazott megküzdési módjaikat, továbbá kitér önértékelésük, valamint a megküzdés módjaik összefüggéseire is. 2. vizsgálatunk célja azon tényezők felderítése, melyek segítik a catcallinggal való aktív megküzdést, valamint negatív kapcsolatban állnak az önváddal, a rendszer fenntartását segítő jószándék-tulajdonítással, és a zaklatás pozitív megítélésével. Kutatásunk megkísérli a domináns csoport általi észlelt fenyegetettség catcallinggal való kapcsolatának feltárását is.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Fedor, Zsuzsanna, Réka Snakóczki, és Judith Gabriella Kengyel. 2020. „A Catcalling megítélése és Arra Adott reakciók összefüggése Egyes pszichológiai tényezőkkel”. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat 10 (1), 88-113. https://doi.org/10.14232/tntef.2020.1.88-113.
Rovat
Tanulmányok
Szerző életrajzok

Fedor Zsuzsanna, PPKE BTK Pszichológiai Intézet

Fedor Zsuzsanna a Pázmány Péter Katolikus egyetemen szerezte meg alapszakos pszichológus diplomáját 2019-ben. Jelenleg mesterszakos pszichológus hallgató, a PPKE klinikai- és egészségpszichológia szakirányán; disszertációja a nők leszólításával (catcalling) kapcsolatos attitűdöket és a nők hárító mechanizmusait vizsgálja.

Snakóczki Réka, PPKE BTK Pszichológiai Intézet

Snakóczki Réka a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte meg alapszakos pszichológus diplomáját 2020-ban. Mesterképzését a PPKE interperszonális és interkulturális szakirányán tervezi folytatni, kutatási érdeklődése a rendszerszemléletű terápiák vizsgálata.

Kengyel Judith Gabriella, PPKE BTK Pszichológiai Intézet

Kengyel Judith Gabriella a Szegedi Tudományegyetem pszichológia szakán 2013-ban, majd az ELTE szociológia szakán 2016-ban szerzett MA fokozatot. Jelenleg doktorjelölt a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájában. Emellett 2016 óta dolgozik tudományos segédmunkatársként, majd tanársegédként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézetének Szociálpszichológia Tanszékén. Fő kutatási területe a gender tudományok, a nemzeti identitás és a transzgenerációs értékátadás.