A láthatóság joga Michelle Obama Így lettem című önéletrajzában

Main Article Content

Kovács Ágnes Zsófia

Absztrakt

Michelle Obama Így lettem (Becoming) című önéletrajzírása 2018-ban jelent meg, a kötet kb. 400 oldal szövegét 63 darabból álló képmelléklet illusztrálja. A könyv a szerző társadalmi láthatatlanságának leküzdéséről szól. A dolgozat a szövegben és a fotómellékletben vizsgálja a láthatatlanság leküzdésének megvalósulását. Azt elemzi, hogyan viszonyulnak a képek a főszövegben megfogalmazott történethez. A főszövegben az elbeszélő hang jelentéskonstruáló szerepe a címben szereplő „létrejövés” (magyar fordítás: így lettem). Az elbeszélő „létrejövésének” folyamata alapvető témája az afroamerikai önéletrajzírói hagyománynak. Az elbeszélő énkonstrukciója narratív és vizuális performativitásnak eredménye. A képeken az énkonstrukció hangsúlyozottan női: előtérbe kerül a női test (a ruha, a mozgás, a mimika, a smink), valamint a hagyományos női privát szférába tartozó cselekvések (gyereknevelés, kertészkedés, főzés, lakberendezés, jótékonykodás, gyógyítás, sport) közéleti szerepe. A dolgozat amellett érvel, hogy a képkockákon konkrét küzdelem folyik a társadalmi láthatóságért. A „láthatóság jogának” nevezett hatásmechanizmus során a hagyományos privát szféra elemei társadalmi kezdeményezésekké alakulnak és hatékonyan ellenszegülnek az amerikai publikus szféra afroamerikai nőkre vonatkozó leegyszerűsítő és ellenséges képi sablonjainak. A dolgozat tézise szerint Michelle Obama önéletrajzában a képek a szövegnél határozottabb módon állnak ellen az amerikai publikus szféra rasszista sztereotípiáinak, amikor társadalmi kérdések keretében mutatják be Michelle Obama privát életének elemeit.

Article Details

Hogyan kell idézni
Kovács, Ágnes Zsófia. 2020. „A láthatóság Joga Michelle Obama Így Lettem című önéletrajzában”. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat 10 (2):134-60. https://doi.org/10.14232/tntef.2020.2.134-160.
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok
Információk a szerzőről

Kovács Ágnes Zsófia, Szegedi Tudományegyetem

Kovács Ágnes Zsófia az SZTE Angol-Amerikai Intézetének docense. Szakterülete a 19–20. századi amerikai irodalom, kutatási területei a koramodern amerikai próza és a multikulturális amerikai irodalmak.