A #metoo margóján A szexuális zaklatás társadalmi megítélése Magyarországon a Sárosdi/Marton-ügy tükrében

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóth Andrea

Absztrakt

Jelen dolgozatban azokra a társadalmi folyamatokra kívánok rámutatni, illetve azt a rejtetten működő ideológiai működést és az ennek nyomán nyíltan felszínre törő válaszreakciókat szándékozom vizsgálni, amelyekre a Sárosdi Lilla/Marton László nevekhez kapcsolódó szexuális zaklatás esetének sajtóbeli megjelenítését végigkövetve mutahatunk rá, és amelyek segítségével képet alkothatunk arról, hogy a kétezres évek elején hogyan is működik a társadalmi nemek hierarchiájának hatalmi gépezete a magyar társadalomban. Másként fogalmazva, arra kerestem a választ, hogy hogyan, milyen ideológiai beágyazottságok mentén működik az a társadalom, amelyben a nők alapvető integritásának megsértése négy hónap alatt a társadalmi amnézia homályába vész, az agresszor pedig a legcsekélyebb következmények nélkül visszakapja társadalmi státuszát és hatalmi pozícióját. A dolgozatban azoknak a közéleti, színházi, irodalmi, politikai figuráknak, a színházi és filmes szakmához szorosan kötődő szereplőknek az ügyhöz kapcsolódó hozzászólásain, megnyilvánulásain keresztül szeretném megvizsgálni a szexuális zaklatások magyarországi megítélését, akik nemcsak képviselik a kortárs magyar társadalomban uralkodó vélemény-különbségeket, de társadalmi ismertségüknél fogva formálják, befolyásolják is a közvélemény alakulását.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Tóth, Andrea. 2021. „A #metoo margóján: A szexuális zaklatás társadalmi megítélése Magyarországon a Sárosdi/Marton-ügy tükrében”. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat 11 (2):55-86. https://doi.org/10.14232/tntef.2021.2.55-86.
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok
Információk a szerzőről

Tóth Andrea, Szegedi Tudományegyetem

TÓTH ANDREA egyetemi tanársegéd a Szegedi Tudományegyetem Angol Tanszékén. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem angol, kommunikáció és szociológia szakjain végezte, ugyanitt 2017-ben védte meg doktori disszertációját az Irodalomtudományi Doktori Iskola Angol nyelvű irodalmak és kultúrák alprogramjában. Doktori tanulmányaihoz elnyerte a Balassi Intézet Doktori Ösztöndíját. Tagja a Társadalmi Nemek Tudománya (TNT) Kutatócsoportnak, olvasószerkesztője a Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóiratnak. Fő tudományos érdeklődési és kutatási területe a nyugati feminista elméletek kelet-európai recepciója, a feminizmus mai magyarországi helyzetének vizsgálata, a feminista és queer narratológia, valamint a kortárs textilművészet.