A hazai feminizmus története iránti érdeklődés megújulása - A kutatások tétje és a szakmai együttműködések kérdése

Main Article Content

Acsády Judit

Absztrakt

Magyarországon a rendszerváltást megelőzően a feminizmus kutatása szinte teljesen kimaradt a történelem- illetve a társadalomkutatásokból. A nőmozgalmi előzményekre ugyan kitért néhány kötet, de ezek elsősorban a szavazati joggal kapcsolatos és a munkásmozgalmi vonatkozásokra koncentráltak. A rendszerváltás éveiben – azzal párhuzamosan, hogy a szervezkedési szabadság törvénybe léptetésével és az eszmék szabad áramlásával kialakul egy új feminista hullám, szervezetekkel és mozgalmi akciókkal (Kelet-Európa szerte) – megindul az érdeklődés a feminista múlt iránt is. Ezeknek az új irányzatoknak az identitásához tartozott a korábbi mozgalmak feltárása is (hasonlóan a nyugati mozgalmakhoz). A jelen  gondolatébresztő írás célja, hogy a felvesse az önreflexió kérdéseit: mi motiválja az új tudományos érdeklődést? Mi lehet a feminizmus történet feltárásának célja, jelentősége és tétje Kelet-Európában? Megjelennek-e szakmai együttműködések a téma kutatói között?

Article Details

Hogyan kell idézni
Acsády, Judit. 2022. „A Hazai Feminizmus története iránti érdeklődés megújulása - A kutatások tétje és a Szakmai együttműködések kérdése”. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat 12 (1):100-116. https://doi.org/10.14232/tntef.2022.1.100-116.
Rovat
Tanulmányok
Információk a szerzőről

Acsády Judit, Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat, TK Szociológiai Intézet

Acsády Judit szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia Intézetének tudományos főmunkatársa. Az ELTE-n magyar-angol és szociológia szakon szerzett diplomát. Doktori fokozatát 2005-ben védte meg, disszertációjának címe: “Emancipáció és identitás”. Fő kutatási területe a hazai feminizmus története mellett az emancipáció folyamatának társadalomtörténeti vizsgálata, a nők helyzete a rendszerváltás előtti és utáni korszakban, a civil társadalmak, mozgalmak, a gondoskodási etikai és újabbban a klímaváltozás társadalmi hatásai, valamint a nemek és fenntarthatóság kérdése. Több nemzetközi kutatási projektben vett részt és vezetett hazai kutatásokat, továbbá több konferenciát és rendezvény szervezésében vett részt. Kutatási eredményeit rendszeresen közli, és konferenciákon ad elő. Korábban az ELTE-n, a Corvinus Egyetemen és a szegedi JGYTFK-n oktatott óraadóként. A TNTeF szerkesztőségi bizottságának tagja.