Az egyházi iskolák szerepe a zenei nevelésben

Fő cikktartalom

Judit Váradi http://orcid.org/0000-0002-4072-2687 Gábor Dragony http://orcid.org/0000-0001-8768-5222

Absztrakt

Empirikus kutatásunk napjaink zeneoktatásának gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Vizsgáljuk az egyházi iskolák szerepét a zenei művészeti nevelésben összehasonlítva a nem felekezeti iskolák ének-zene oktatásával.
Megállapítottuk, hogy az egyházi és állami iskolákban is érvényesül az élményszerű zenei művészeti gyakorlati oktatás. Az egyházi iskolák jobban ellátottak hangszerekkel, az ének-zene tanárok tudnak hangszeren játszani és a tanulók jelentősen többet énekelnek kánonban. Az egyházi iskolai tanulók több mint 90 százaléka már volt élőzenei hangversenyen, ebben az iskolának, az énekkarnak és a szülőknek is jelentős szerepük van. Az állami iskolák tanulói kevesebbszer, jellemzően iskolai szervezéssel látogatják a hangversenyeket.
Megállapíthatjuk, hogy egyházi iskolák nagyobb hangsúlyt fektetnek a zenei művészeti nevelésre kurrikuláris és extrakurrikuláris színtéren is. Az ének-zene órák gyakorlati oktatását jelentősen kellene erősíteni, a koncertpedagógia élménypedagógiai vonatkozásban nem tölti be maradéktalanul szerepét.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Váradi, J., & Dragony, G. (2019). Az egyházi iskolák szerepe a zenei nevelésben. Iskolakultúra, 28(12), 3-16. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2018.12.3
Rovat
Tanulmány