Egy digitális tananyagcsomag a szövegértési készség – mint tantárgyközi kompetencia – fejlesztésére a 9–12. évfolyamok számára

Fő cikk tartalom

Afrodita Manxhuka

Absztrakt

A szövegértési és szövegalkotási képességek nagymértékben befolyásolják az iskolai, majd később a társadalmi érvényesülést, meghatározzák a tanuláshoz való általános viszonyt, a motivációt és a későbbi pályaválasztást is. A hétköznapokban való boldoguláshoz nélkülözhetetlen a szóbeli és írásbeli szövegek megértése, a képi és nyelvi jelek hatékony dekódolása. A tanulók számára sokszor nemcsak a szépirodalmi művek értelmezése jelent gondot, hanem a különböző szakszövegek és az egyszerűbb, gyakorlati jellegű írások is, melyekkel a mindennapok során találkoznak. A különböző típusú, eltérő tantárgyterületekhez tartozó, ismeretközlő szövegek rendszeres olvasása és feldolgozása segíti a hatékony szövegértési stratégiák kialakítását, és ezáltal a szövegértési nehézségek leküzdését.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Manxhuka, A. (2019). Egy digitális tananyagcsomag a szövegértési készség – mint tantárgyközi kompetencia – fejlesztésére a 9–12. évfolyamok számára. Iskolakultúra, 28(12), 54-60. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2018.12.54
Rovat
Tanulmány