„Általánosságokban gondolkodunk, de a részletekben élünk” Az iskolavezetés és az eredményesség összefüggései

Fő cikk tartalom

Absztrakt

Egyes megközelítések szerint (vö.: Creemers és Kyriakides, 2008) az iskola eredményességét feltáró kutatások egyben a vezető eredményességre gyakorolt hatását feltáró kutatásokat is előmozdították. Számos kutatási eredmény (vö.:Marzano et al., 2003; Leithwood et al., 2004; Krüger és Scheerens, 2012;) igazolja, hogy az iskolavezetés hatással van az iskola eredményességre, azonban a hatásrendszer mérhetőségéről, a hatások természetéről és jelentőségéről ellentétes eredményeket találunk. Tanulmányunk célja az iskolavezetés és az eredményesség lehetséges kapcsolódásainak feltárása. Munkánk célja kettős: az elméleti és narratív irodalmi feltárás (vö.: Andrews, 2005 és Patall és Cooper, 2008) módszereit alkalmazva azonosítjuk a legfontosabb vezetéselméleti megközelítéseket, majd ezeket felhasználva, mélyfúrásszerűen vizsgáljuk az eredményesség és iskolavezetés összefüggéseit feltáró metaanalízisek elméleti megalapozottságát. Kutatásunk során elsődlegesen arra törekedtünk, hogy kvantitatív kutatási eredményeken keresztül azonosítsuk azokat a vezetéshez kapcsolódó változókat, melyek az eredményességre közvetlen hatást gyakorolnak. Tanulmányunk célja nem az elsődleges kutatási eredmények szintetizálása, hanem a metaanalízisek koncepcionális vizsgálata.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Czető, K., & Lénárd, S. (2019). „Általánosságokban gondolkodunk, de a részletekben élünk”. Iskolakultúra, 28(12), 76-94. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2018.12.76
Rovat
Tanulmány