A verbális agresszió kevésbé nyilvánvaló esetei és leleplezésük

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Borbás Gabriella Dóra

Absztrakt

A verbális agresszió, mint minden agresszió, a hatalomról szól, ennek feltárására vállalkozik ez a tanulmány. Célja, hogy ellensúlyozza a társadalomnak a verbális agresszióra vonatkozó bagatellizáló, tagadó attitűdjét. A tanulmány rámutat a verbális agresszió nyelvészeti modellek segítségével történő beazonosíthatóságára. Kellő összetettségű elemzést követően lehetséges beazonosítani az egyes megnyilatkozásokat verbális agresszióként beazonosítani. A tanulmány a verbális agresszió részletes definícióját adja és a szakirodalomban eddig létező legrészletesebb kategorizáláson túl (Evans 1996), hét fő típust állít föl, azokon belül összesen 47 kategóriát. Ezen túl felállítja a verbális agresszió négylépcsős bagatellizáló-tagadó körfolyamatát is, melynek megszakításához elengedhetetlen segítséget ad az egyes kategóriák beazonosítása. A tíz éves adatbázis építés eredményeként a vizsgálat egy 43 fővel végzett 2.410 órányi mélyinterjúra és 1536 oldalon rögzített 256 esetleírásra épül.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Borbás, Gabriella Dóra. 2020. „A verbális Agresszió kevésbé nyilvánvaló Esetei és leleplezésük”. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat 10 (2):25-98. https://doi.org/10.14232/tntef.2020.2.25-98.
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok
Információk a szerzőről

Borbás Gabriella Dóra, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Borbás Gabriella Dóra az ELTE Bölcsészettudományi Karán az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék adjunktusa. 2005-ben szerezte meg a nyelvtudományok doktora (PhD) címet. Az MTA köztestületi tagja. 2006 óta foglalkozik a kommunikáció gyakorlati kérdéseivel. A verbális agresszió tematikájú kutatása 2010 óta zajlik. Kutatása saját korpuszán alapul, mely több mint 2400 óra mélyinterjúból és több mint 1500 oldal esetleírásból áll.