2020 májusában, annak érdekében, hogy keretet adjanak a Művelődéstudományi Intézetben folyó sokrétű tudományos tevékenységnek, és biztosítsák a multidiszciplináris kutatásokban érvényesítendő minőségi és etikai elvárások egységességét, az intézet munkatársai kutatócsoportot hoztak létre. Ezeknek a céloknak kíván megfelelni a kutatócsoport által útjára indított, évente két alkalommal megjelenő folyóirat is, amelyben mind hazai, mind külföldi kutatók tanulmányainak teret adunk.

A folyóirat – a kutatócsoport profiljának megfelelően – a következő területeken folyó kutatások fóruma kíván lenni:

  • a kultúraközvetítés elméleti és intézményi háttere, a közösségszervezés elmélete és gyakorlata
  • művelődés-, kultúra- és kultúrpolitika-történet
  • kisebbségi, nemzeti, európai és kulturális identitások
  • könyvtárpedagógia, olvasásszociológiai kutatások, digitalizáció, tudásmenedzsment

az oktatás, képzés társadalmi és gazdasági kontextusa, oktatáspolitika, felnőttképzési és felsőoktatási kutatások

A folyóirat munkáját tudományos tanácsadó testület segíti, amelynek tagjai tudományterületük elismert, nagy tekintélyű képviselői.

Tudományos tanácsadó testület

Balázs Mihály  – Szegedi Tudományegyetem

Bujdosóné Dani Erzsébet  – Debreceni Egyetem

Czeglédi András  – Szegedi Tudományegyetem

Csehné Papp Imola  – Eötvös Loránd Tudományegyetem

Di Blasio Barbara  – Szent István Egyetem

Juhász Erika  – Debreceni Egyetem

Kerülő Judit  – Nyíregyházi Egyetem

Kovács István Vilmos  – Budapesti Metropolitan Egyetem

Németh Balázs Bánk  – Pécsi Tudományegyetem

Pongrácz Attila – Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Sikaláné Sánta Ildikó – Somogyi Könyvtár, Szeged

Szabó Péter – Kodolányi János Egyetem

Viskolcz Noémi – Miskolci Egyetem

Voigt Vilmos  – Eötvös Loránd Tudományegyetem