Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő
Szirmai Éva, Dr. főiskolai docens, SZTE JGYPK

Szerkesztők

Bozsó Renáta, mesteroktató, SZTE JGYPK

Hevesi Tímea Mária, Dr. adjunktus, SZTE JGYPK

Keczer Gabriella, Dr. habil. egyetemi docens, SZTE JGYPK

Medgyesi Konstantin, Dr. adjunktus, SZTE JGYPK

Mitnyán Lajos, Dr. főiskolai docens, SZTE JGYPK

Molnár Tamás, SZTE Klebelsberg Könyvtár

T. Molnár Gizella, Dr. főiskolai tanár, SZTE JGYPK

Újvári Edit, Dr. habil. egyetemi docens, SZTE JGYPK

Urbanik Tímea, Dr. főiskolai docens, SZTE JGYPK

 

Felelős kiadó: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Kiadó székhelye: 6723 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Felelős kiadó személy: Szegedi Tudományegyetem JGYPK dékánja
Felelős szerkesztő: Szirmai Éva
ISSN 2786-3484 (Online)