A nCOGNITO folyóirat célja, hogy lehetőséget biztosítson a kognitív elmélet hazai képviselőinek a tudományos publikálásra, illetve a magyar bölcsészettel foglalkozók számára hozzáférhetővé tegye az irányzat nemzetközi és honi kutatási eredményeit.

A folyóirat olyan közlemények megjelentetésére szolgál, amelyek a művészeti és mediális artefaktumok szerveződésének és olvasóra tett hatásának összetett magyarázatára irányulnak és érvelésükben az érzékelés pszichológiájának koncepcióira, illetve a kognitív nyelv-, szöveg- és információfeldolgozás modelljeire támaszkodnak. A folyóirat tudományos célkitűzése széles tárgykörben teszi lehetővé tanulmányok megjelentetését, ezekhez a témakörökhöz tartozik a stilisztikai jelenségek magyarázata (metafora, metonímia, allegória, szimbólumok), a poétikusság mibenlétének kérdése, az elbeszélt történetek megértése, a szereplők és fiktív világok mentális reprezentációinak megalkotása, a művészeti és irodalmi recepcióval kapcsolatos érzelmi folyamatok és az irodalmi szövegekből kiinduló jelentésképzés.

Megjelenés gyakorisága: évi 2 szám

ISSN: 2939-5658

Megjelenés kezdete: 2022

Szakmai ellenőrzés: szakmailag ellenőrzött (lektorált), kettős vak bírálat

Tudományos: tudományos